ДИТЯЧА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, МІНІМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • О. О. Коломієць канд. економ. наук Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80116

Ключові слова:

дитяча праця, соціальні ризики, загрози, економічна експлуатація дітей, умови роботи, заходи, політика

Анотація

Викорінення дитячої праці і запобігання її поширенню є важко досяжними благочестивими цілями міжнародного співтовариства. В боротьбі проти економічної експлуатації дітей береться до уваги не лише забезпечення їхніх прав, але й умови формування їхнього майбутнього добробуту. При цьому найбільшими факторами ризику його руйнування виступають слабке здоров’я працюючих дітей та неповне відвідування ними школи. Дитяча праця в Україні має національну специфіку, всебічне вивчення якої є необхідним для формування і впровадження ефективної політики у цій сфері. Вивчення статистичних баз відповідних досліджень є необхідним для розуміння характеристик дитячої праці в Україні і підвищення суспільної поінформованості щодо її негативних наслідків. Здійснюючи опис головних особливостей дитячої праці в Україні, автор надає відомості, необхідні для розробки державної політики у цій сфері і визначає найбільш актуальні соціальні загрози, викликані наявністю дитячої праці в Україні. В публікації також представлено перспективні шляхи для викорінення дитячої праці та запобігання її поширенню.

Посилання

Васильківська І.П. Використання дитячої праці: кримінально-правовий аспект / І. П. Васильківська// Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – Число 3 (25). – С. 168 – 171.

Гладкова Є. О. Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність / Є. О. Гладкова // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 97–101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_19.pdf.

Побережний В. Л. Правові засади протидії злочинам, пов’язаним із трудовою експлуатацією дитини / В. Л. Побережний // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2014. – № 2. – С. 164 – 173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2014_2_19.pdf.

Праця дітейв Україні: Тематичнадержавна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2000 року). – К.: УІСД,2001. – 127 с.

Стан дотримання та захисту правдитини в Україні: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з правлюдини. – К., 2010. – 228 с.

Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/images/stories/07022011/Dopovid_5.pdf

##submission.downloads##