ОЦІНКА ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ СИНЕРГІЇ ТА КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ НА ЕКОНОМІКУ АСОЦІЙОВАНОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • С. М. Шагоян ДВНЗ "Національний гірничий університет»,
  • Л. М. Солодовник докт. техн. наук., професор, ДВНЗ "Національний гірничий університет», Ukraine
  • Н. О. Черненко канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80120

Ключові слова:

вертикально-інтегрований холдинг, гірничо-збагачувальне підприємство, синергія, самофінансування, стабілізаційний фонд, комплексне використання сировини

Анотація

Визначені фактори до оцінки потенційного синергетичного ефекту для гірничо-збагачувального підприємства, асоційованого з вертикально-інтегрованим холдингом. Запропоновано аналітичні вирази для розрахунку рівня беззбитковості, чистого грошового потоку асоційованого підприємства, зокрема при збільшенні обсягів продажів супутніх корисних копалин. Обґрунтовано метод оцінки рівня самофінансування асоційованого гірничо-збагачувального підприємства в контексті його потреб для оновлення та оптимізації виробничих потужностей. Отримані аналітичні вирази, які дозволяють оцінити граничні обсяги реалізації продукції, при яких підприємство самостійно фінансує власну виробничо-господарську діяльність. Визначено метод розрахунку величини стабілізаційного фонду асоційованого підприємства на основі коефіцієнту попиту, що забезпечуватиме його економічну безпеку в системі відносин з іншими підприємствами холдингу.

Посилання

Федорова Ю.В. Дослідження прояву синергетики в діяльності учасників промислово-фінансових груп / Ю.В. Федорова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. - №54 (3). – С.23-26.

Опис підприємства: ЦГОК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.com/reference/factory/tsgok.html.

Опис бізнесу ПАТ «Центральний ГЗК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/83/227176.

Шагоян С.М. Конкурентоспроможність гірничо-збагачувального комбінату в складі корпоративного об’єднання / С.М. Шагоян // Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки». Кривий Ріг, 2011. – С. 154–156.

Регулярна інформація за 2004 рік. ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/old/arch/showform/2004/vat_194/00190977/6.

Холдинг «Метінвест». Наш бізнес. Гірничо-видобувний дивізіон. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.metinvestholding.com/ua/activity/raw_iron.

Холдинг «Метінвест». Логістика. Метінвест-Шиппінг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.metinvestholding.com/ua/activity/logistics]

Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 607 c.

Солодовник Л.М., Шагоян С.М. Граничне значення обсягів реалізації продукції на базі коефіцієнта самофінансування / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [Текст]: матеріали міжнар.наук.-практ.конф., 31 трав. – 2 черв. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: О.І. Амоша [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.1. – С.84-85.

##submission.downloads##