ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ

Автор(и)

  • П. В. Круш канд. економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ», Україна
  • Д. О. Мастюк Національний технічний університет України «КПІ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80121

Ключові слова:

власний капітал, структура капіталу, ефективність, енергогенеруючі компанії

Анотація

Стаття присвячена процесу діагностики ефективності структури власного капіталу енергогенеруючих компаній. В статті удосконалено науково-методичний підхід до діагностики ефективності структури власного капіталу акціонерних товариств енергетики. Визначено основні стадії діагностики та коефіцієнти ефективності структури власного капіталу акціонерних товариств. На його основі досліджено структуру власного капіталу п’яти енергогенеруючих акціонерних товариств, визначено ступінь її ефективності, обґрунтовано основні тенденції розвитку. Крім того, виділено ключові проблеми, що пов’язані з неоптимальним співвідношенням елементів структури капіталу енергогенеруючих компаній. Надано практичні рекомендації щодо удосконалення структури власного капіталу та підвищення ступеню її ефективності. Такими рекомендаціями є підтримка забезпечення активів власним капіталом на рівні 9-15%, фінансування частки активів за рахунок нерозподіленого прибутку, погашення значної частини короткострокової заборгованості для зменшення рівня фінансового тиску на підприємство, регулювання процесу випуску акцій та виведення частини з них для реалізації на фондовий ринок. Пропоновані рекомендації дадуть змогу оптимізувати структуру власного капіталу акціонерних товариств та підвищити рівень її ефективності.

Посилання

Мойсеєнко І.П. Інвестування : Навч. посіб. [Електронний ресурс] / І.П. Мойсеєнко. - К.: Знання, 2006. – 490с. Режим доступу: http://pidruchniki.com/15341220/investuvannya/optimizatsiya_strukturi_kapitalu

Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. [Електронний ресурс] / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с. Режим доступу: http://pidruchniki.com/15410104/ekonomika/analiz_nayavnosti_skladu_dinamiki_dzherel_formuvannya_kapitalu#488

Фінансовий менеджмент : підручник [Електронний ресурс] / В.П. Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, І.В. Дем'яненко, та ін. / за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів "Магнолія 2006", 2014. - 344с. Режим доступу: http://pidruchniki.com/1056041264646/finansi/optimizatsiya_strukturi_kapitalu

Balvers R.J. Money and the C-CAPM [Printed edition] / Ronald J. Balvers, Dayoung Huang / University of Washington, Seattle: Journal of financial and quantitative analysis. – Vol. 44, No. 2. – Apr. 2009. – pp. 337-368.

Rădulescu A. An econometric model for estimating the equity risk premium [Printed edition] / Andrei Rădulescu and Daniel Traian Pele / Procedia Economics and Finance. – Vol. 10. – 2014. – pp. 185 – 189.

Investment terms. Capital analysis ratios : Investopedia [Електронний ресурс] / Investopedia, LLC. – 2015. Режим доступу: http://www.investopedia.com/

Equity Ratio and Equity Multiplier Ratio : MyAccouuntingCourse [Електронний ресурс] / MyAccouuntingCourse.Com. – 2014. Режим доступу: http://www.myaccountingcourse.com/

Market Investigation. Energy sector : Bloomberg Business [Електронний ресурс] / Bloomberg L.P. – 2015. Режим доступу: http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures

##submission.downloads##