ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автор(и)

  • А. Ю. Погребняк Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80127

Ключові слова:

криза, підприємство, механізм антикризовового управління, інтегральний показник ефективності механізму антикризового управління, антикризовий потенціал

Анотація

У статті досліджено процедуру вибору механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування як основу для накопичення антикризового потенціалу. Автором визначено, що основою вибору механізму антикризового управління є діагностика кризового стану. Оцінювання ефективності наявного механізму запропоновано здійснювати шляхом розрахунку інтегрального показника ефективності механізму антикризового управління за показниками збалансованої системи. З метою вибору інструментів антикризового управління, адекватних стану кризових явищ на підприємствах запропоновано інтерпретацію меж інтегрального показника ефективності механізму антикризового управління. Застосування математичного апарату та запропонованої етапності виведення підприємства із стану кризи дають можливість розрахувати прогнозні значення інтегрального показника ефективності механізму антикризового управління, надати рекомендації щодо інструментів механізму антикризового управління та виявити накопичений антикризовий потенціал

Посилання

Бєлозерцев О. В. Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств: дис. кандидата екон. наук: 08.06.01 / О. В. Бєлозерцев. – Алчевськ, 2003. – 209 с.

Благуш П. Факторный анализ с обобщениями / П. Благуш – М. : Финансы и статистика, 1989. – 248 с.

Леоненко М. М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці / М. М. Леоненко, Ю. С. Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й.Ядренко. – К : Інформтехніка, 2005. – 380 с.

Погребняк А.Ю. К вопросу о накоплению антикризисного потенциала на промышленных предприятих Украины / А. Ю. Погребняк // International scientific journal «PROGRESS». - Международная академия социально-єкономических наук. - Тбилиси : Международное издательство «Прогресс» - 2013. - №1-2. - С. 150-156.

Погребняк А.Ю. Проблеми вибору методики оцінки ефективності механізму антикризового управління на промисловому підприємстві / А. Ю. Погребняк // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2013. - № 10. - С.224-230

Рекова Н.Ю. Антикризові резерви формування фінансового потенціалу інституційної інфраструктури / Н. Ю. Рекова, Н. А. Ясинська // Молодий вчений : науковий журнал. – 2015. – Вип. 12 (28). – С. 82–89.

Сейсебаєва Н.Г. Проблеми відновлення виробничого потенціалу підприємств машинобудування / Н. Г. Сейсебаєва// Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук. ред. І. Г. Манцуров. — К., 2015. — Вип. 6 (169). — С. 130—133.

##submission.downloads##