КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІДЕЙ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Автор(и)

  • Н. І. Ситник канд. біол. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80341

Ключові слова:

менеджмент ідей, генерування ідей, знаннєві мережі

Анотація

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування системи менеджменту ідей в організації, яка забезпечує збільшення потоку нового знання у вигляді нових продуктивних ідей для розроблення інноваційних продуктів. Досліджений сучасний стан наукової літератури за даним напрямком. Пропонується розглядати менеджмент ідей як підсистему інноваційного менеджменту і водночас підсистему управління знаннями. На основі дослідження етапу генерування знань в життєвому циклі знань запропонована концептуальна схема менеджменту ідей. Управлінські рішення, що становлять сутність менеджменту ідей, включають залучення відповідних ресурсів (людських, інформаційно-знаннєвих та часових), розвиток знаннєвих мереж, проведення комунікативних заходів, інтенсивне використання методів активізації творчого мислення та мотивацію до генерування ідей. Сформульовано поняття про знаннєві мережі як організаційної основи менеджменту ідей і виявлена їх структура. Показано, що розвинуті організаційні знаннєві мережі мають інтегрувати традиційні формально створені підрозділи з інноваційної діяльності, а також внутрішньо- і зовнішньоорганізаційні знаннєві мережі.

Посилання

Tidd J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market And Organizational Change / J. Tidd, J. Bessant. – 4th edition. – West Sussex: John Willey&Sons Ltd. – 2009. – 602 p.

Wiig K. M. Knowledge Management Foundations: Thinking About Thinking: How People And Organizations Create, Represent, And Use Knowledge / K. M. Wiig. – Arlington, TX: Schema Press. – 1993. – 302 p.

European Guide To Good Practice In Knowledge Management – Part 1: Knowledge Management Framework. – available at: ftp://cenftp1.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/KM/CWA14924-01-2004-Mar.pdf.

Meyer M. H. The Design And Development Of Information Products // M. H. Meyer, M. H. Zack / Sloan Management Review. – 1999. – Vol. 37. – P.43-59.

Heisig P. Harmonization Of Knowledge Management: Comparing 160 KM Frameworks Around The Globe // P. Heisig / Journal of Knowledge Management. –2009. – Vol. 13. – No. 4. – P. 4–31.

Max Evans M. A Holistic View Of The Knowledge Life Cycle: The Knowledge Management Cycle (KMC) Model // M. Max Evans, K. Dalkir, C. Bidian/ Electronic Journal of Knowledge Management. – 2014. – Vol. 12. – Issue 2. – P.85-97. – available at: www.ejkm.com

Hutchins E. Cognition In The Wild / E. Hutchins. – Cambridge: MIT Press, 1995. – 443 p.

Wenger E. C. Communities Оf Practice: The Organizational Frontier // E. C. Wenger, W. M. Snyder / Harvard Business Review. – 2000. – Jan.–Feb. – P. 139-145.

Словник Мерріам Вебстер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing

Довгань Л.Є. Креативний менеджмент: навч. посібник / Л.Є. Довгань, Н.І. Ситник. – К.: ВД Вінниченко. – 2014. – 248 с.

Davidson J. E. The Role Of Insight In Giftedness / R.J. Sternberg and J.E. Davidson (eds). Conceptions of Giftedness. – NY: Cambridge University Press, 1986. – P. 201–222.

##submission.downloads##