МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ АБІТУРІЄНТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» НТУУ «КПІ»

Автор(и)

  • Т. О. Пустова Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • М. О. Базь канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80351

Ключові слова:

модель споживчого вибору, система цінностей, комплекс маркетингових комунікацій

Анотація

У статті висвітлено вплив складових споживчої моделі оцінювання привабливості спеціальності абітурієнтом на етапи формування комунікаційної стратегії. Саме дослідження споживчих мотивацій дає змогу якнайкраще зрозуміти процес прийняття рішення при виборі спеціальності вступником та відповідно розробити комплекс маркетингових комунікацій для ефективного залучення цільової аудиторії. Розглянуто систему цінностей абітурієнтів, що визначає раціональну та ірраціональну складову мотиваційної компоненти моделі споживчого вибору. Особливу увагу направлено на цінності, що формують ірраціональну складову моделі. Їх детальний аналіз допомагає врахувати всі аспекти при розробці комунікаційного звернення. Визначено важливість впливу ситуативної компоненти на вибір спеціальності. Запропоновано процедуру розробки комплексу маркетингових комунікацій, направленого на абітурієнтів. При цьому враховано цілі, ринкові та маркетингові можливості, ресурси  кафедри, що закликає випускників шкіл до вступу на її спеціальність. Сформульовано цілі, функції та завдання етапів побудови комунікаційної стратегії задля досягнення ефективності залучення абітурієнтів.

Посилання

Босак О.В. Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формуванні економіки знань / О.В.Босак // Регіональна економіка - 2008 - №4.- с.223-227

Оболенська Т.Є. Маркетингові стратегії вищих навчальних закладів України/ Т.Є. Оболенська // Маркетинг: теорія і практика. – 2000. – Вип. 4. – с.151-155

Панкрухин А.В. Маркетинг образовательных услуг/ А.В. Панкрухин// Маркетинг в Росии и зарубежом – 2001. – № 2(4). – с.10 -21

Базь М.О. Модель вибору споживачем промислових товарів / М. О. Базь, О.В. Зозульов // Маркетинг і реклама: журнал. – 2011. – №11. – с.64–69.

Базь М.О. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на ринку персональних комп’ютерів: Автореф. дис. канд. екон. наук: 29.08.12/НТУУ «КПІ». – Київ. – 2012. – 20 с.

Зозулев, А. В, Поведение потребителей: учеб. пос. / А. В. Зозулев. – К.: Знання, 2004. – с. 364

##submission.downloads##