ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PRIVATE LABEL НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Автор(и)

  • Ю. М. Карпенко канд. економ. наук., доцент Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80355

Ключові слова:

власні товарні марки, private label, український ритейл, торговельні мереж

Анотація

Власні товарні марки сьогодні активно використовуються для підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж та виробників товарів. У публікації висвітлюється роль власних товарних марок в маркетинговій діяльності роздрібних торговців та виробників товарів. Визначено, що український ринок відстає від європейських країн за розвитком власних товарних марок, але демонструє позитивні тенденції зростання продажу товарів private label. Основними причинами купівлі товарів private label є привабливі ціни та прийнятне співвідношення вартості і якості, але факторами вибору для споживачів є також  довіра до торговельної мережі, якість продукції і навіть особливі властивості товарів. Українські торговельні мережі активно застосовують private label, оскільки ці товари дозволяють отримати додатковий прибуток, в статті оцінений портфель ВТМ провідних продовольчих та непродовольчих торговельних мереж України. Залежно від структури портфеля ВТМ, цілей і завдань підприємства  запропоновано баланс цінових сегментів товарів private label. Для успішного розвитку  private label визначено цикл впровадження для торгових підприємств, охарактеризовані вимоги до процесу впровадження власних товарних марок.

Посилання

Армстронг Г. Введение в маркетинг [Текст]: учеб. пособие. - Армстронг Г, Котлер Ф. - Издательство: “Вильямс”. – 2007. - 832 с.

Итоги СТМ-года в Украине. Данные Nielsen [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.my-trade-group.com/index.php/rynok/obzory/item/3695-itogi-stm-goda-v-ukraine-dannye-nielsen

Карась О.М. Власні торгові марки та можливість їх створення в споживчій кооперації [Текст]: наук.-вироб. журн. “Держава та регіони” - Серія: Економіка та підприємництво . - Запоріжжя : Класич. приватний унт., 2013 р., № 4 (73) – С. 99-102.

Карпенко Ю. М. Розвиток концепції private label: світовий досвід та українські реалії [Текст] / Карпенко Ю. М. // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні. – К.: КНЕУ, 2011. – 706 с.

Криза ринку роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://ua1.com.ua/publications/na-suhomu-payku-kriza-rinku-rozdribnoji-torgivli-5910.html

Сила торговой марки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nielsen.com/eu/ru/insights/reports/2014/dolya-produkcii-pod-znakom-private-label-v-rossii-vyrosla-do-10-za-poslednie-shest-let.html

Ставка на private label: рынок собственных ТМ сетей быстро растет [Текст] : материалы Пресс-центра "Информационного Агентства "ЛІГАБізнесІнформ", (14 серпня 2015 р., Київ) / Информационно-аналитический центр "ЛІГА",. — К., 2015. — С. 8-10.

"Фокстрот" визнаний лідером за динамікою розвитку власних торгових марок серед українських ритейлерів: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.unian.ua/common/1117454-fokstrot-viznaniy-liderom-za-dinamikoyu-rozvitku-vlasnih-torgovih-marok-sered-ukrajinskih-riteyleriv.html

Private Label: Точка відліку [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://gbs.com.ua/ru/company/articles/22.html

“Vlasna Marka: 2015”. Новые идеи в бизнесе private label [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //www.my-trade-group.com/index.php/novosti/item/3535-itogi-vlasna-marka-2015-novye-idei-v-biznese-private-label/3535-itogi-vlasna-marka-2015

##submission.downloads##