АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • С. О. Солнцев доктор фіз.-мат. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • О. М. Тарасенко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80360

Ключові слова:

маркетинг, позиціонування, стратегія позиціонування, ринкове позиціонування, актуальність позиції, ринкова позиція

Анотація

В даній роботі розглянуті теоретичні засади формування стратегії позиціонування підприємства та основних етапів даного процесу, критерії ефективності позиції та типові помилки при розробці стратегії позиціонування, а також причини, що зумовлюють необхідність її коригування. На основі проаналізованої інформації та проведеного дослідження була запропонована схема, що характеризує типовий процес перевірки актуальності ринкової позиції. Вона враховує: передумови, що призводять до необхідності перевірки дієвості існуючої позиції; сам процес перевірки – дослідження декларованого та фактичного позиціонування підприємства та його найбільш небезпечних конкурентів; процес прийняття рішення щодо необхідності коригування наявної стратегії. В даній схемі також було визначено місце попередньо розробленого алгоритму вибору атрибуту позиціонування, що ґрунтується на здійсненні аналізу споживчих вподобань, аналізу позиціонування конкурентів та визначенні фактичного задоволення споживачів товарами за конкретним атрибутом/атрибутами, а також розширено підхід до використання даного алгоритму.

Посилання

Котлер Ф. Основы маркетинга. Перевод на русский язык: В. Б. Бобров. — М.: 1990.//Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 20.02.2012. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5091

Гepacименко В.В. Репозиціонування та життєвий цикл товару [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2011/10/27/repozicionirovanie _tovara.html – Назва з екрану.

Новаторов Э.В. Особенности позиционирования и репозиционирования в сфере услуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/9415963 – Назва з екрану.

Траут Дж. Новое позиционирование [Текст] / Дж. Траут со С. Ривкиным. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 192 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»). – 5 000 пр. – ISBN 527200132.

Старостіна А. О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика : Підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко. – за ред. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764 с.

Зозульов А.В. Промисловий маркетинг: ринкова стратегія: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576с.

Шаповалов В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ : учебное пособие / В.А. Шаповалов. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 345 с - ISBN 978-5-222-13469-9.

Хулей Г. Дж. Позиціонування // В кн. Маркетинг. Бізнес-клас: енциклопедія / Під ред. М.Бейкера / Перекл. з англ. під ред. Л.Волкової, С.Божук, Т.Маслової, Л.Ковалик, Н.Розової. — СПб.: Пітер, 2002. — 394-402с.

Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199.

Черненко О.В., Тарасенко О.М. Процес вибору атрибутів позиціонування товару // Маркетинг в Україні. – К., 2015.

##submission.downloads##