ЕВОЛЮЦІЯ В УПРАВЛІННІ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ: ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «7Р» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПРАЛЕНЬ

Автор(и)

  • Н. В. Язвінська канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • А. В. Тимченко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80366

Ключові слова:

комплекс маркетингу, ринок послуг, товар, ціна, розподіл, просування, персонал, фізичний атрибут, процес

Анотація

В статті досліджено еволюцію концепцій управління комплексом маркетингу. Доведено доцільність використання комплексу маркетингу «7Р» для ринку послуг. Через швидкі зміни ринкового середовища та споживчих цінностей покупців, а також відповідно до специфіки ринку послуг, розширений комплекс маркетингу «7P» поступово витісняє комплекс «4P», так як краще відповідає особливостям сфери послуг. Запропоновано авторський підхід до аналізу ефективності комплексу маркетингу підприємства за допомогою поетапного розгляду взаємозв’язку елементів комплексу маркетингу та взаємодії зі споживачем у процесі прийняття ним рішення про покупку. Розкрито особливості роботи із трьома внутрішніми елементами комплексу маркетингу – процес, фізичний атрибут, персонал. Запропоновано ряд заходів з удосконалення процесу надання послуги та методичне забезпечення для аналізу роботи персоналу підприємства відповідно до розробленого комплексу маркетингу. З метою удосконалення процесу управління споживчою цінністю запропоновано структурно-логічну схему, яка наводить послідовність дій, яких потребує процес удосконалення комплексу маркетингу підприємства на ринку послуг.

Посилання

Johnson, E. Are goods and Services Different? An Exercise in marketing Theory: Unpublished Ph.D. dissertation. — Washington University, 1969.

Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства / І.В. Артімонова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С.94 – 101.

Ілляшенка С.М. Маркетинг для магістрів: посібник/ за заг. ред.. С.М. Ілляшенка. -Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 928с.

Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2011. – 192c.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. - 2-е рус. изд.; 9-е международное изд.. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 896 с.

##submission.downloads##