ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

Автор(и)

  • Є. А. Домашева Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • О. В. Зозульов канд. економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80566

Ключові слова:

підходи до оцінювання ефективності, маркетингові Інтернет-комунікації, ключові показники ефективності, критерії оцінювання ефективності, «воронка таргетування»

Анотація

Серед сучасних підприємств помітна інтенсифікація використання Інтернет-комунікацій. Тому необхідно визначитися з можливими способами оцінки їх ефективності. У статті розглянуто групи підходів до оцінки ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій та методики збору даних в межах підходів. Наведено загальний огляд підсистем оцінювання ефективності, на прикладі підтверджено їх взаємозв’язок. Відсутність універсальної системи оцінювання ефективності робить актуальним пошук шляхів удосконалення певних метрик. Як об’єкт дослідження обрано систему ключових показників ефективності, наведено детальний опис метрик та можливість їх адаптації до Інтернет-простору. Запропоновано шляхи удосконалення системи КРІ на основі виділених критеріїв з акцентом на векторі «цільова аудиторія» та «швидкість».

Посилання

Методы оценки эффективности инструментов рекламы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cossa.ru/155/35288/

Юзабилити тестирование и анализ эффективности сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internet-client.ru/usability-yuzabiliti-testirovanie-i-analiz-effektivnosti-sayta.html

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы: [Пер. с англ.] / П.Ф. Друкер. - Москва: Book chamber intern., 1992. - 351 с.

Кочнев А.Ф. BSC, KPI и другие показатели [Електронний ресурс] // Prestima Бюджетирование. Финансы. Эффективность. – Режим доступу: http://www.prestima.ru/article/3625850

Проценко С., Зажигина К. Опыт внедрения системы сбалансированных показателей [Електронний ресурс] // HR-Лига. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1455

Кулагин О. Какие KPI выбрать и почему? [Електронний ресурс] // Executive.ru. – 2012. – Режим доступу: http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1664140-kakie-kpi-vybrat-i-pochemu

Глоссарий Интернет-маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.glossary-internet.ru/

Как считать LTV (Lifetime Value) [Електронний ресурс] // Блог интернет-агентства CubeLine. – 2015. - Режим доступу: http://oborot.ru/article/702/6/print

Большов А.А. Как не потратить рекламный бюджет впустую: правильно ставим KPI подрядчику [Електронний ресурс] // Oborot.ru. Электронная коммерция для интернет-магазинов. – 2014. – Режим доступу: http://oborot.ru/article/702/6/print

Полторак К.А. Маркетингова комунікаційна діяльність виробників планшетних комп’ютерів в мережі Інтернет: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.ек. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / К.А. Полторак. – Київ, 2016. – 26 с.

##submission.downloads##