ПРОЦЕСНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ МОДЕЛІ ТОВАРУ

Автор(и)

  • О. В. Зозульов канд. економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Т. О. Царьова канд. економ. наук Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80570

Ключові слова:

маркетинг, модель товару, конкурентоспроможність, технологія, споживання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань конкурентоспроможності товару, пов’язаних із побудовою моделей товару згідно структурно-статичного, структурно-динамічного, перцепційного, ресурсно-споживчого, та процесно-технологічного підходів. Визначено, що існуючі на сьогодні маркетингові моделі товару не враховують всієї складності поведінки споживача, оскільки не беруть до уваги процес задоволення потреби в контексті певної технології споживання товару. Розроблена модель товару як технології задоволення потреб споживачів в межах процесно-технологічного підходу містить три концептуальні рівні (принцип задоволення потреби споживача, спосіб реалізації принципу та фізичну реалізацію способу), органічно доповнює існуючі моделі та створює підґрунтя для комплексного оцінювання конкурентоспроможності товару із урахуванням технології задоволення потреби, що базується на певній моделі поведінки споживача.

Посилання

Noriaki K. Attractive quality and must-be quality / K. Noriaki, N. Seraku, F. Takahashi, Sh. Tsuji // «Journal of the Japanese Society for Quality Control (in Japanese)» - 1984. – № 14 (2). – р. 147–156.

Божук С. Маркетинг : учебник для ВУЗов / С. Божук, Л. Ковалик, Т. Маслова, Н. Розова, Т. Тэор. – Спб.: Питер, 2012. – 448 с.

Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах / В. Благоев ; пер. с болг., науч. ред. и автор предисл. А. М. Немчин. – СПб.: «Два-Три», 1993. – 377 с.

Зозулев А. В. Поведение потребителей : учебное пособие / А. В. Зозулев. – К. : Знання, 2004. – 364 с.

Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект : учебное пособие / Зозулев А. В. – Харьков : Студцентр, 2005. – 328 с.

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво Хімджест, 2008. – 720 с.

Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен ; перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.

Павленко А.Ф. Маркетинг : підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак . – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.

Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг : навчальний посібник для ВНЗ / В.П Пилипчук, О.Ф. Оснач, Л.П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 264 с.

Царьова Т. О. Оцінювання конкурентоспроможності технології: п’ятирівнева модель технології як товару / Т. О. Царьова // Бізнес-Інформ. – 2014 (437). - № 6. – с. 413-418.

##submission.downloads##