МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А. В. Федорченко доктор економ. наук, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine
  • О. Є. Федорченко канд. економ. наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80573

Ключові слова:

маркетинг, види економічної діяльності, маркетингова діяльність, планування витрат, маркетингові витрати, витрати на збут, облік витрат

Анотація

У статті наведено роль і значення сучасного маркетингу в досягненні загальних показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Зазначено, що сутність і особливості маркетингової діяльності на практиці значно відрізняються від нормативно встановленого її розуміння. Також у чинному українському законодавстві фактично відсутня різниця між такими важливими складовими сучасного маркетингу, як маркетингові послуги, маркетингові дослідження, збут (продаж). У такому випадку нівелюється різниця між різними функціями маркетингової діяльності, які мають носити комплексний характер з метою досягнення встановлених показників її ефективності. У межах чинних законодавчих вимог також відсутня чітка класифікація маркетингових витрат, яка, зокрема, унеможливлює врахування центрів їх виникнення (окремих структурних підрозділів), а також галузевих особливостей діяльності конкретного підприємства. Доведено, що існуюча класифікація видів економічної діяльності, у межах якої класифікуються окремі маркетингові функції, а також підходи до обліку маркетингових витрат, що нормативно трактуються як витрати на збут, ускладнюють ефективне планування та управління ними на практиці.

Посилання

Уравнение Дюпон: Электронный ресурс. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Дюпон (Название с экрана).

Формула Дюпона – приклад розрахунку: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://poradumo.pp.ua/cikave/53963-formula-dyupona-priklad-rozrahunku.html (Назва з екрану).

Факторний аналіз рентабельності: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://studme.com.ua/1635052214894/finansy/faktornyy_analiz_rentabelnosti.htm (Назва з екрану).

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kved.ukrstat.gov.ua/index.html (Назва з екрану).

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI:Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306 (Назва з екрану).

Витрати на маркетинг: бухгалтерський та податковий облік: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306 (Назва з екрану).

Маркетингові послуги: оформлення та податковий облік (Роз'яснення Міністерства доходів і зборів від 01.07.2013 Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни): Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=964#6 (Назва з екрану).

##submission.downloads##