ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. Р. Дунська канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • О. В. Бойко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80625

Ключові слова:

прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, економічний розвиток

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «прямі іноземні інвестиції» як економічної категорії. Виявлено взаємозв’язок досліджуваної категорії з макроекономічними показниками України. Проаналізовано динаміку, тенденції іноземних надходжень та основні країни-інвестори. Розглянуто галузеву та регіональну структуру прямих іноземних інвестицій. Здійснено дослідження інвестиційного клімату України, шляхом порівняння позицій країни у міжнародних рейтингах та виявлено причини зниження оцінок інвестиційного клімату України. Визначено проблеми, які стримують розвиток інвестиційної діяльності й знижують конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку. Розглянуто основні позитивні кроки уряду у напрямку створення якісно нових умов ведення бізнесу та активізації інвестиційної діяльності. Запропоновано заходи щодо стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій, використання яких в перспективі призведе до усунення негативних тенденцій, стабілізації та розвитку економіки України.

Посилання

Кадеєва І. В. Прямі іноземні інвестиції як фактор становлення інноваційної економіки в Україні / І. В. Кадеєва // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. – 2014. – Вип. 14. – С. 193–199.

Коваленко О. В., Тимофєєва К. Пріоритетні напрямки іноземного інвестування в Україні [Електронний ресурс] Запорізька державна інженерна академія. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_1_078.pdf.

Кудрик Г. П. Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного процесу в Україні [Електронний ресурс] Інтелект–портал. – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/1/kudrik.php.

Леус М. М. Суть та класифікація іноземних інвестицій [Електронний ресурс] Видавництво Львівської Політехніки. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/27_17.pdf.

Реверчук С. К. Інвестологія: наука про інвестування: [Навч. посібник] / С. К. Реверчук , Н. Й. Реверчук, І. Г. Скоморович [та ін. ]. – Атіка, 2001. – 264 с.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу трнснаціональних корпорацій: [Підручник] / О. І. Рогач. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.

Петренко І. С. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України [Статистичний збірник] / І. С. Петренко. – Державна служба статистики України, 2015 р.

Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С. М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 131–139.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №93/96: за станом на 15.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 93. – Ст. 80.

Hymer, Stephen H. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment / Hymer, Stephen H. – (MIT Press), 1976. – 253 с.

Trade and Investment [Електронний ресурс] World Trade Organization. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/tratop_e/invest_e/invest_e.htm.

Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями: [Навч. посібник] / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, М. О. Соколов. – С.: ВДТ «Університетська книга», 2004. – 232 c.

Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності – 2015 [Електронний ресурс] Рада реформ. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina–u–reytyngu–globalnoyi–konkurentospromozhnosti–2015.

The BDO International Business Compass 2015: Update and Subject Focus Labor Market Performance [Електронний ресурс] BDO International. – Режим доступу: http://www.bdointernational.com/Publications/Documents/BDO–IBC–Summary–2015_ENG_v1_May%202015.pdf.

Doing Business–2015 [Електронний ресурс] Група Світового Банку. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings.

Індекс інвестиційної привабливості України [Електронний ресурс] EBA. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk/information–support/eba–news/important/item/31670–2015–4–15–1053.

Індекс прямих іноземних інвестицій [Електронний ресурс] OECD. – Режим доступу: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDIINDEX.

Index of economic freedom [Електронний ресурс] The Heritage Foundation. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/country/ukraine.

Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс] Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси