ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • К. О. Копішинська Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80627

Ключові слова:

інноваційні системи підприємств, управління інноваційними системами, теорія систем, теорії управління, теорія інновацій

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи управління інноваційними системами підприємств. Визначено загальні та специфічні теорії, на яких повинно ґрунтуватись управління інноваційними системами підприємств. До загальних теорій відносяться: теорії систем (загальна теорія систем, теорія економічних систем, теорія активних систем, теорія організаційних систем, теорія дисипативних систем) та теорії управління (теорія об’єктного управління, теорія управління за цілями, теорія організаційних ресурсів, теорія корпоративного управління). Усі ці теорії в сукупності формують методологічні засади управління інноваційними системами підприємств. Серед специфічних теорій виокремлено теорію підприємництва, теорію інновацій, концепцію відкритих інновацій. Було запропоновано аспекти управління інноваційними системами підприємств у рамках розглянутого теоретичного підґрунтя, які спрямовані на підвищення його ефективності та прискорення інноваційного розвитку підприємства.

Посилання

Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем [Електронний ресурс] : / І. М. Дудник – Режим доступу : www.dut.edu.ua/uploads/l_1142_42884991.pdf

Засади загальної теорії систем [Електронний ресурс] : – Назва з екрану : http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/sa_t1.pdf

Колганов А. И. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем: Учебник / А. И. Колганов, А. В. Бузгалин // Учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2009.

Нуреев Р. М. Очерки по истории иституционализма / Р. М. Нуреев // Ростов н/Д: "Содействие – XXI век"; Гуманитарные перспективы, 2010.

Клейнер Г. Б. Развитие теории экономических систем и ее применение в корпоративном и стратегическом управлении [Електронний ресурс] : / Г. Б. Клейнер. Сайт – Режим доступу : // http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/09/preprint-2010.pdf

Новиков Д. А. Курс теории активных систем / Д. А. Новиков, С. Н. Петраков. М.: СИНТЕГ, 1999. – 104 с.

Новиков Д. А. Теория управления организационными системами / Д. А. Новиков. М.: МПСИ, 2005. – 584 с.

Дисипативна система [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Дисипативна_система

Лобухов В. Что такое объектное управление? [Електронний ресурс] : / В. Лобухов. Сайт – Режим доступу : http://lobukov.ru/?p=46.

Чередник О. О. Концепція управління за цілями як основа проектного менеджменту [Електронний ресурс] : / О. О. Чередник Сайт – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/6_133095.doc.htm

Пітер Друкер (Peter Drucker) [Електронний ресурс] : Сайт – Режим доступу : http://visionary.management.com.ua/management/peter-drucker/

Яненкова І. Г. Активізація організаційного ресурсу вітчизняних корпоративних структур [Електронний ресурс] : /І. Г. Яненкова – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/58/16.pdf

Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління [текст]: підручник. / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова –К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 600с.

Вчення Й. Шумпетера: теорія підприємництва і теорія ефективної конкуренції [Електронний ресурс] : Сайт – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1655061637877/politekonomiya/evolyutsiya_neoklasichnoyi_teoriyi

Кондратьев H. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н. Д. Кондратьев. – М., 2002. –383 с.

Chesbrough, H. W. Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology. / H. W. Chesbrough – Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси