КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Автор(и)

  • К. С. Шабан Національній технічний університет Україні «КПІ», Ukraine
  • О. В. Зозульов канд. економ. наук, професор Національній технічний університет Україні «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80632

Ключові слова:

інновація, класифікація інновацій, інклюзивні інновації, ощадні інновації, відкриті та закриті інновації, внутрішньоорганізаційні та міжорганізаційні інновації, маркетинг

Анотація

У статті досліджено науково-теоретичні підходи до класифікації інновацій підприємств, що входять в міжорганізаційні об’єднання. Проаналізовані підходи зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері інновацій від  класиків економічної теорії до сучасників. Запропоновано власну класифікацію інновацій, що охоплює узагальнені ознаки класифікацій інновацій, а також ознаки, що характеризують інновації підприємств, які входять в об’єднання, а саме особливість організації інноваційних процесів, рівень розроблення і поширення нововведення, джерело ідеї, за джерелами фінансування. Визначено зміст кожної з інновацій та властиві їй якісні характеристики, набір яких і дає змогу визначити величину впливу інновації на інноваційну політику підприємства та розвиток підприємства в цілому.

Посилання

Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД –Університетська книга: 2010. – 334 с.

Сиротинська Н. М. Види інновацій підприємств промисловості / Н. М. Сиротинська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – c.314-319. – (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка» ; № 727).

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник/ Н. Чухрай, Р. Патора. – К. : Вид-во «Кондор», 2010. – 398 с.

Afuah A. Innovation management: strategies, implementation and profits.- Oxford - Oxford University Press, 2003.

Bound, K. & Thornton, I. Our Frugal Future: Lesson’s From India’s Innovation System, [Електронний ресурс] // NESTA,. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/our_frugal_future.pdf.

Сhesbrough H. Mananging Open Innovation: Chess and Poker, “ Research Technology Management”, 2004- Jan/Feb, 47(1), s.23-26

Сhesbrough H. New Puzzies and New Findings, w: H.W. Сhesbrough, W.Vanhaverbeke, J.West, red. Open Innovation:Researching a New Paradigm.- Oxford- Oxford University Press, 2006.

Drucker P.F. Managing in a Time of Great Change. New York: Truman Talley Books/Dutton, 2007.

Foster C & Heeks. Conceptualising Inclusive Innovation: Modifying Systems of Innovation Frameworks to Understand Diffusion of New Technology to Low-Income Consumers. European Journal of Development Research, 2013 -25(3), 333-355.

Freeman C., Soete L.The Economics of Industrial Innovation, Continium, London,1997.

Gomulka S. The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge London,1990.

Kuznets S. Six Lectures on Economic Growth, Illinois-Free Press, Glencoe,1959.

Marquisb D.G., Mayers S. Successful industrial innovations: A study of factors underlying innovation in selected firms, National Science Foundation , Washington, DC.1969

Nelson R. Capitalism as an Engine of Progress, “Research Policy”,1990-19(3), June, s.193-214.

Nelson R. Technological Diffusion and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, London, 2005.

North D.C.Transactions Costs, Instutions and Economic History, “Journal of Institutional and Theoretical Economics” 1984-140(1), 7-17.

OECD Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third edition, Organisationfor Economic Co-operation and Development, Statistical Office of the European Communities, 2005.

Prahald C.K., Mashelkar R.A. Innovation's Holy Grail, Harvard Business Review, 2010 88(7-8) s. 132-141.

Rogers E.M.Diffusion of innovations,4 ed., Free Press, New York. 1995

Rogers E.M. Diffusion of innovations, Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, 2003.

Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York, 1950.

Schumpeter J. Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960.

Von Hippel E. Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge, Mass, 2005.

Von Hippel E. Horizontal innovation networks – by and for users, Industrial and Corporate Change, 2007, 16, s. 293-315.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси