ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • І. В. Пономаренко канд. економ. наук, доцент ДННУ «Академія фінансового управління», Ukraine
  • І. І. Віннікова канд. економ. наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine
  • Г. М. Гребньов Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.81260

Ключові слова:

ринок праці, економічна активність населення, зайнятість та безробіття, рейтингова оцінка

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз стану ринку праці України та країн ЄС в сучасних умовах за основними показниками. Обґрунтовано доцільність співставлення ринків праці країн ЄС та України. Окреслено негативний вплив тимчасової окупації Криму, військових дій на території Донецької і Луганської областей, а також кризових явищ в українській економіці на національний ринок праці. Застосовано систему статистичних показників економічної активності населення (зайнятих та безробітних), обчислених за допомогою методології Міжнародної організації праці. Показано взаємоємозв’язок між ступенем розвитку соціально-трудових відносин та рівнем оплати праці економічно активного населення. Обґрунтовано доцільність проведення порівняльного аналізу в Україні та країнах Європейського союзу за допомогою показника «мінімальна заробітна плата». Використано методику рейтингового оцінювання країн за основними показниками ринку праці з подальшим визначенням країн ЄС, ринки праці яких подібні до українського. Доведено, що зазначений підхід дозволить визначити механізми регулювання зайнятості населення в Україні шляхом подолання структурних та територіальних диспропорцій.

Посилання

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/;

Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/;

Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/;

Ślusarczyk B. Unemployment as a regional problem // Aspect of security for the protection of the interests / M. Kelemen, A. Olak, V. Blažek, E. Bojar a kolektiv; Politechnika Lubelska Polska. – Lublin, 2014. – S. 296-322.

Ślusarczyk B. Sustainable development policies of the European Union as expressions of socio-economic security / B. Ślusarczyk, A. Wolak-Tuzimek // Bezpecnostne Forum 2014. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2014. – S. 344-350.

##submission.downloads##