УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • М.В. Маслак Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-3322-740X
  • А.В. Кобєлєва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-2863-3809
  • П.Г. Перерва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-6256-9329

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274802

Ключові слова:

інтелектуальна технологія, комерціалізація, стратегія, ліцензування, спільне підприємство, стратегічний альянс, спін-офф, спін-аут

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування та використання стратегій комерціалізації інтелектуальних технологій. Для практичного використання запропоновано шість базових стратегій, які знайшли найбільш широке використанні в практиці введенні в господарський обіг результатів інноваційної діяльності промислових підприємств. До таких стратегій авторами віднесено використання інтелектуальних технологій у власному виробництві; продаж прав власності; ліцензування; стратегічний альянс; спільне підприємство; створення виділеного підприємства. Розглянуто науково-методичну сутність кожної з пропонованих стратегій комерціалізації, сформовано блок-схему використання їх в практичній діяльності. Особливу увагу приділено розгляду стратегії комерціалізації інтелектуальних технологій з використанням виділених підприємств у формі спін-офф або спін-аут (spin-off / spin-out), що потребує окремого обговорення через відмінності у визначеннях.

Посилання

Kocziszky György, Pererva P.G., Szakaly D., Somosi Veres M. Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI». 2012. 668 p.

Kosenko O.P., Kobielieva T.O., Tkacheva N.P. (2017) Monitoring the commercial potential of intellectual property. Scientific bulletin of Polissia. 2017. №1, ч.2. С.140-145.

Kосziszky G., Kobielieva T.O., Pererva P.G., Vеrеs Sоmоsi M. Compliance prоgrаm. Khаrkоv-Miskоlс: NTU «KhPI». 2019. 689 p.

Łobacz Katarzyna, Niedziel Piotr Uczelnie wyższe jako element procesu komercjalizacji wiedzy w Polsce. Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami: rola scoutingu wiedzy. 2015. P. 81-102.

Nagy S., Pererva P.G. Formation of an innovative model of the Hungarian business economy. Marketing of innovations. Innovations in marketing: materials of the Intern. Sci. Internet Conf., December 2021. Bielsko-Biala. 2021. P. 51-54.

Pererva P.G., Kосziszky G., Vеrеs Sоmоsi M. Compliance prоgrаm: [tutorial]. Khаrkоv; Miskоlс : NTU "KhPI". 2019. 689 p.

Trzmielak D.M. Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. DOI: 10.18778/7525-934-6.

Żebrowski Paweł (2018) Komercjalizacja wiedzy w uczelni wyższej –scenariusze i wybór najbardziej optymalnego. 2018. URL: http://spin.umb.edu.pl/s,komercjalizacja_wiedzy_w_uczelni_wyzszej,98.html

Kocziszky György, Pererva P.G., Szakaly D., Somosi Veres M. (2012) Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI». 668 p.

Kosenko O.P., Kobielieva T.O., Tkacheva N.P. (2017) Monitoring the commercial potential of intellectual property. Scientific bulletin of Polissia, no. 1, part 2, pp.140-145.

Kосziszky G., Kobielieva T.O., Pererva P.G., Vеrеs Sоmоsi M. (2019) Compliance prоgrаm. Khаrkоv-Miskоlс : NTU «KhPI». 689 p.

Lobacz Katarzyna, Niedziel Piotr (2015) Universities as an element of the knowledge commercialization process in Poland // Building the universitys potential for cooperation with enterprises: the role of knowledge scouting. P. 81-102.

Nagy S., Pererva P.G. (2021) Formation of an innovative model of the Hungarian business economy. Marketing of innovations. Innovations in marketing: materials of the Intern. Sci. Internet Conf., December 2021. Bielsko-Biala. P. 51-54.

Pererva P.G., Kосziszky G., Vеrеs Sоmоsi M. (2019) Compliance prоgrаm: [tutorial]. Khаrkоv ; Miskоlс : NTU "KhPI". 689 p.

Trzmielak D.M. (2013) Commercialization of knowledge and technology - determinants and strategies. Publishing House of the University of Lodz, Lodz 2013. doi: 10.18778 / 7525-934-6.

Zebrowski Pawel (2018) Commercialization of knowledge at a university

scenarios and selection of the most optimal. Available at: http://spin.umb.edu.pl/s,komercjalizacja_wiedzy_w_uczelni_wyzszej,98.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31