DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.43911

Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми

Анатолій Олексійович Мілай

Анотація


Стаття охоплює теоретико-методологічні аспекти становлення і розвитку фірми. Досліджуються умови при яких, в певний історичний період з’являється фірма, як  система капіталістичного виробництва, яка базується на технологічному розподілі праці. В досліджені послідовно доводиться думка, що  створення фірми  в історії розвитку людства є скоріше випадкове явище ніж закономірне. Її поява є результатом унікального збігу двох дуже рідкісних в ринковій економіці обставин які склались в  Англії  в середині XVIIIст. По перше, це формування довготривалої, декілька десятків років, хвилі підвищеного  попиту на товари бавовняного виробництва в Англії. По – друге, несподівана поява на ринку праці досить  великою кількості  робочої сили низької кваліфікації, внаслідок проведення політики «огороджування». Підсилюючим фактором було й те, що додаткова робоча сила на ринку виявилась  дуже дешевою внаслідок того, що потенційні робітники не мали  ніяких засобів для існування. Внаслідок поєднання таких факторів на ринку з’являються фірми, як форми організації капіталістичного виробництва, метою якого є не задоволення власних потреб  і потреб суспільства, а виключно отримання прибутку. Паралельно відбувається процес  зміни характері конкретної праці ї її взаємодії з працею абстрактною.   


Ключові слова


ринок праці; продуктивні сили суспільства; промислова революція; абстрактна праця; конкретна праця; управлінський розподіл праці; технологічний розподіл праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансоф. - М.: Экономик,1989. – 519с.

Coase R. The Nature of the Firm / C. Ronald// Economica. 1937. - V. 4 (16). - №9. - р. 386-405.

Маркс К. Капитал.-Т.1 / К.Маркс., Ф. Энгельс Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, Т. 23 –

.- 723с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов./ А.Смит. - М.: Эксмо, - 2007. — 960с.

О’Шеннеси Дж. Принципы организации управления фирмой / Дж.О’Шеннеси. - М.: ООО МТ «Пресс», 1999. – .296с.

Петюх В. М. Ринок праці/ В.М. Петюх.-К.: КНЕУ 1999- .288с

Портер М. Конкуренция /М. Портер.- «Вильнюс»- 2001- 95с.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: навч. посібник. /С.Ф.Покропивний, М.Г. Грещак, В.М.Колот /за ред. д.є.н. проф. С.Ф. Покропивного – К.: КНЕУ, 2001 – .457с.
Copyright (c) 2021 Анатолій Олексійович Мілай

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua