МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ З ВРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

Олександр Леонідович Жиров, Олена Євгенівна Федорова

Анотація


У роботі розглядається стратегія вибору інвестиційного портфелю проектів, який складається з комерційних та соціальних. Припускається, що ринок неефективний (тобто чиста приведена вартість може бути додатною), інвестуватися можуть як власні так і запозичені кошти, існує механізм завдяки якому інвестору вигідніше реалізувати соціальний та комерційний проекти ніж лише комерційний. Досліджено такі показники як чиста приведена вартість, модифікована внутрішня ставка доходності, середньозважена ціна капіталу. Запропоновано вимірювати ризик через чутливість (еластичність) чистої приведеної вартості до зміни ставки економічної альтернативи; та виражати соціальний ефект від реалізації проектів через такі якісні характеристики: тип діяльності, на яку спрямовано проект, масштаб та якість проекту. Введено функцію «виграшу» інвестора, яка залежить від соціального ефекту, матеріальних та нематеріальних вигод від реалізації проекту. Вибір портфелю відбувається по трьом критеріям (фінансовий, соціальний, ризик) серед усіх можливих комбінацій проектів.


Ключові слова


NPV; ризик; соціальний проект; портфельний підхід; оптимальність за Парето; метод ідеальної точки

Повний текст:

PDF

Посилання


Бригхем Ю. Финансовій менеджмент / Ю. Бригхем, Л. Гапенски., 1997

Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Глівенко С. В. Економічне прогнозування: Навч. посібник / С. В. Глівенко, М. О. Соколов, О. М. Теліженко. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 207 с. – (3-тє вид., доп).

Деревянко П. М. Оценка проектов в условиях неопределенности [Електронний ресурс] / П. М. Деревянко // Корпоративный менеджмент – Режим доступу до ресурсу: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/fuzzy_analysis.shtml.

Мальцева Ю. Н. Инвестиционный проект. Инвестиции. / Ю. Н. Мальцева. – М: Эксмо, 2008. – 160 с.

Ричард Б. Принципы корпоративных финансов / Б. Ричард, М. Стюарт., 1997. – 1120 с.

Світовий центр даних [Електронний ресурс] // Сталий розвиток – Режим доступу до ресурсу: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development.

Мальцева Ю. Н. Формирование и классификация инвестиционного портфеля. Инвестиции / Ю. Н. Мальцева. – Москва, 2008. – 160 с.

Мальцева Ю. Н. Экономическая эффективность инвестиционных проектов .Инвестиции / Ю. Н. Мальцева. – Москва: Эксмо, 2008. – 160 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44156

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Леонідович Жиров, Олена Євгенівна Федорова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua