DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44161

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ТА РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SCOR)

Юрій Антонович Пасенченко, Ольга Ігорівна Назаренко

Анотація


Авторами розглянута багатокритеріальна задача вибору сценаріїв розвитку ланцюга створення вартості товарів. Сценарії були побудовані на основі можливих варіантів інновацій впроваджених у сфери закупівлі, виробництва, постачання, повернення, продажі. Для процесу закупівлі розглянуто варіант вибору бізнес партнерів за системою рівнозначності критеріїв та систему комбінації AHP і TOPSIS. Серед можливих варіантів побудови виробничого процесу було розглянуто виробництво в запас, під замовлення, по плану замовника. Серед можливих варіантів побудови постачання проаналізовано замовлення з запасів постачальника, з виробництва постачальника, у постачальника по плану, транспортування вантажівками, транспортування залізничними потягами. Для зворотнього ланцюгу розглянуто можливість закупки вторинної сировини у постачальників або організація власного процесу збору вторинної сировини. У ланцюгу попиту досліджено стимулювання  при будь якому замовленні, при замовленні не меншому ніж задане, система стимулів і штрафів, відсутність стимулювання. Результати роботи ланцюга створення вартості оцінювалися за напрямками партнерство, персонал, бізнес-процеси, фінанси, інтегральний показник зовнішнього впливу.


Ключові слова


ланцюг створення вартості; збалансована система показників; референтна модель опису процесів ланцюга постачання (SCOR); багатокритеріальна задача

Повний текст:

PDF

Посилання


Pil F K, Holweg M. Evolving from value chain to value grid, MIT Sloan Management Review, Summer 2006, Volume: 47 Issue: 4 pp.72-80 (9 pages)

Василевський М., Крикавський Є.В. Інтеграція цілей в ланцюгу поставок промислової продукції, Навчальний посібник - Львів: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2009. - с. 177-182

Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи, Навчальний посібник - Львів: Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – с.188.

Мезенцева О.О. Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі її системної оцінки. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной].-Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2 - 334 с. (Розділ 2.19) - С. 161-168. – ISBN 978-966-8856-68-6.

Пасенченко Ю.А., Назаренко О.І./ Збалансована система показників управління запасами в ієрархічній торговій мережі// Економічний вісник НТУУ «КПІ», К. – 2012.

Пасенченко Ю.А., Назаренко О. І./ Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim / Ю. А. Пасенченко, О. І. Назаренко // Економіка і держава. – 2013. – №10. – С. 70-73.

Пасенченко Ю.А., Назаренко О. І./ Методологія вибору бізнес партнерів у ланцюгу створення вартості товарів комбінацією методів TOPSIS і AHP/ Ю. А. Пасенченко, О. І. Назаренко // Економіка: теорія та практика. – 2013. – №3.

Чухрай Н.І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи, – 2009. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2754/1/48.pdf
Copyright (c) 2020 Юрій Антонович Пасенченко, Ольга Ігорівна Назаренко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua