DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44164

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТОВИХ ЦІН НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Андрій Володимирович Свиденко

Анотація


У даній статті досліджується механізм формування оптових цін на ринку нафтопродуктів України. Розглянуто структуру оптового ринку  та виділено основні його складові. Визначено фактори, що впливають на оптову ціну та основні етапи її формування. Розглянуто застосування коінтеграційного підходу до моделювання поведінки оптових цін на пальне за умови їх асиметричної поведінки відносно світових цін. Запропоновано математичну модель, що базується на моделі корекції помилки, яка дозволяє коректно описувати динаміку цін на нафтопродукти в дрібному гурті через введення механізму розділення режимів роботи моделі.  Показано наявність асиметричної поведінки цін в оптовому сегменті ринку нафтопродуктів. Визначено час реакції ринку на збурення та причини інерційності цін по відношенню до коливань цін виробників середньої амплітуди. Показано можливість використання моделі для побудови короткострокових прогнозів оптових цін.


Ключові слова


ринок нафтопродуктів; оптові ціни; коінтеграція; ECM-модель; асиметрія цін

Повний текст:

PDF

Посилання


Bacon, R. The asymmetric Speed of Adjustment of UK Retail Gasoline Prices to Cost Changes / Bacon R., Rockets // Energy Economics. – 1991. – Vol. 13, pp. 211-218.

Borenstein, S. Prices Respond Asymmetrically To Crude Oil Price Changes? / Borenstein S., Cameron A., Gilbert R. // National Bureau of Economic Research. - 1992, Working Paper No. 4138.

Гальчинський, Л.Ю. Факторний аналіз формування цін на світовому ринку нафти / Гальчинський Л.Ю., Веременко І.А. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» – 2009. - № 6. – С.421-425

Веременко, І. А. Моделювання динаміки роздрібних цін на ринку нафтопродуктів України / Веременко І. А., Гальчинський Л. Ю. // Бизнес Информ. – 2010. - №1. – С.20-26

Galchynsky, L. The agent-based model of regulation of retail prices on the market of petroleum products / Galchynsky L., Svydenko A., Veremenko I. // Polish journal of management studies. – 2011. – С.136-146

Рябцев, Г.Л. Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: формування та реалізація: монографія / Г.Л. Рябцев – К. : НАДУ, 2011. – 416 с.

OPEC Annual Report 2009 [Электронный ресурс] / Organization of the Petroleum Exporting Countries, Public Relations and Information Department – Режим доступу: www.opec.org/report-2009.pdf - Дата доступу: 30.03.2012

Enders, W.. Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates / Enders W., C.W.J. Granger. // Journal of Business & Economic Statistics. – 1998. – Vol. 16(3). – p 304-311.
Copyright (c) 2020 Андрій Володимирович Свиденко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua