DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44165

АНАЛІЗ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧІТКИХ ТА НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ

Петро Іванович Бідюк, Володимир Володимирович Вертелецький, Анна Олександрівна Жирова

Анотація


Робота присвячена розв’язанню актуальної задачі – аналізу ризику банкрутства підприємств України в умовах невизначеності за допомогою класичних (чітких) моделей  прогнозування Альтмана, Давидової-Белікова, а також нечіткого моделювання і прогнозування на основі методів Мамдані, Цукамото і Ларсена. Метою даної роботи є розробка теорії та створення  програмного забезпечення для оцінювання рівнів ризику банкрутства  підприємств. Крім того, пакет прикладних програм повинен  давати можливість   проведення  аналізу ефективності (достовірності) побудованих прогнозів  та відповідних прогнозних алгоритмів, що використовуються для  побудови прогнозів. В роботі виконано порівняльний аналіз класичних та нечітких  методів прогнозування банкрутства виробничих підприємств. В основу порівняльного аналізу покладено дослідження помилок першого та другого роду в  чітких та нечітких прогнозах.

Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу нечітко-множинного прогнозування  перед класичними для кризових і післякризових періодів.

В статті наведено аналіз прогнозів для ряду успішних підприємств  та  підприємств–банкрутів.

Програмний продукт «Нечіткі методи формування висновку для оцінки рівня можливого банкрутства підприємства» реалізовано на мові програмування C# у середовищі програмної розробки – Microsoft Visual Studio.

Ключові слова


модель Альтмана; модель Давидової-Белікова; метод Мамдані; метод Цукамото; метод Ларсена; рівень ризику банкрутства

Повний текст:

PDF

Посилання


Згуровський М.З., Зайченко Ю.П. Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 1. – с. 113-128.

Згуровський М.З., Зайченко Ю.П. Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 2. – с. 111-124.

Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // The Journal of Finance, September 1968, pp. 589-609.

База даних інформації про підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent

Повідомлення про банкрутство та ліквідацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infoboro.com.ua/index1.html
Copyright (c) 2021 Петро Іванович Бідюк, Володимир Володимирович Вертелецький, Анна Олександрівна Жирова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua