DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44169

Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників

Сергій Станіславович Колбасинський

Анотація


У статті аналізується сучасний економіко-математичний апарат для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників країни. Безпосередньо розглядаються і порівнюються економетричні методи, що досить поширені у практиці моделювання та прогнозування фінансово-господарської діяльності; нормативно балансові методи (модель міжгалузевого балансу); експертні системи, серед яких можна виділити системи на базі нечіткої логіки; штучні нейронні мережі; імітаційні моделі (метод Монте-Карло, системно-динамічне моделювання); моделі загальної економічної рівноваги. На основі проведеного дослідження виділено переваги та недоліки методів, що застосовуються в цій сфері, та сформульовано ряд пропозицій щодо їх імплементації в економіці України.


Ключові слова


показники виконання державного бюджету; економіко-математичні моделі; моніторинг; прогнозування; макроекономічні показники; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Бюджетний кодекс України” // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50-51. – 572 с.

Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України / [М.Я. Азаров, В.А. Копилов, Л.К. Ворона та ін.]; під загальною редакцією М.Я. Азарова. – К.: НДФІ, 2006. – 632с.

Багриновский К.А. Имитационные системы в планировании экономических объектов / К.А. Багриновский, Н.Е. Егорова. М.: Наука, 1980. -237 с.

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку/ Валерій Михайлович Геєць ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — К., 2009. — 864 с Стігліц, Джозеф Е. Економіка державного сектора/Пер. з анг. А.Олійник, Р.Скільський.– К.:Основи, 1998.– 854 с.

Кириченко О. Державний бюджет як дзеркало соціально-економічних та політичних проблем України / О. Кириченко // Економічний Часопис- ХХІ. – 2008. – № 9-10. – с. 18

Круглов В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети./ В.В. Круглов и др./ Физматлит, 2001 – с.221.

Леонтьев В. Межотраслевая экономика / Научный редактор и автор предисловия академик РАН А.Г. Гранберг; Пер. с анг. — М.: Экономика, 1997.– 480c.

Огонь Ц. Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм / Ц. Г. Огонь // Фінанаси України - 2009. - № 7. – С 20-29.

Чугунов І. Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування /І. Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А. В. Ставицький. — К. : Поліграф-Консалтинг, 2007. — 312 с.
Copyright (c) 2019 Сергій Станіславович Колбасинський

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua