DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44176

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ШТРАФІВ І ЗАОХОЧЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В ІЄРАРХІЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАМОВНИК ВИРОБНИК

Жанна Трохимівна Черноусова

Анотація


У статті побудована модель економічних відношень між Замовником і Виробником в дворівневій ієрархічній системі керування на короткотерміновий період часу. Припускається, що Замовник не може сподіватися отримати від Виробника точно встановлений обсяг продукції, але може впливати на обсяги виробництва, враховуючи інтереси та цілі Виробника. Замовник забезпечує виробничий процес фондами, але не займається наймом робочої сили, виплатою заробітної плати – це функція Виробника, як і безпосередня організація процесу виробництва. Відома кінцева ціна одиниці продукту, за якою Замовник буде розраховуватись із Виробником. Способом впливу Замовника на дії Виробника є додаткова винагорода або штраф, що виплачується Замовником Виробнику в залежності від результатів його діяльності. Виробник при прийнятті рішень, щодо власних дій, знає умови заохочення та штрафування. В даній роботі запропонована процедура визначення функції штрафів (заохочень) за допомогою методу параметризації функції таким чином, щоб стимулювати виробництво в певному обсязі і не менше даного рівня.

  

Ключові слова


кібернетична система; ієрархічна система; функція штрафів та премій; багатокритеріальні задачі прийняття рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа : учеб. пособ. [для студ. вузов] / Н.Н. Моисеев. – М.: «Наука», 1981. – 488 с.

Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами: монография / Ю.Б. Гермейер. – М.: «Наука», 1976. – 326 с.

Угольницкий Г.А. Устойчивое развитие организаций. Системный анализ, математические модели и информационные технологии управления. / Г.А. Угольницкий. – М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2011. – 320 с.

Угольницкий Г.А. Иерархическое управление устойчивым развитием. / Г.А. Угольницкий. – М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2010. – 336 с.

О некоторых подходах к моделированию воздействия промышленного сектора на экологию региона [Електронний ресурс] / Д.А. Поносов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011. – № 10. – С. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.uecs.ru.
Copyright (c) 2020 Жанна Трохимівна Черноусова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua