DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44233

Особливості прогнозування макроекономічних показників країни з позицій забезпечення сталого розвитку

Тетяна Валеріївна Іванова

Анотація


У статті проведено аналіз теоретико-методичних аспектів прогнозування макроекономічних показників України. Досліджено праці вітчизняних та зарубіжних науковців з визначеної проблематики, зокрема наведено їх підходи до виділення певних етапів економічного прогнозування. Визначено основні завдання прогнозування у сучасних умовах функціонування. Звернено увагу на специфіку розроблення методології прогнозування. У роботі виділено основні принципи, функції та методи економічного прогнозування. Запропоновано здійснювати прогнозування макроекономічних показників шляхом наступних послідовних етапів: початковий, аналітичний, організаційний, прогнозний, завершальний. За результатами проведеного дослідження, представлено структурно-логічну схему методології прогнозування макроекономічних показників. Вищезазначене дозволить сформувати єдиний інструментарії прогнозування, використання якого усіма органами державного управління призведе до визначення та дотримання скоординованої економічної політики держави.


Ключові слова


макроекономічні показники; методи; принципи; етапи прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровська О. Ю. Еволюція прогнозування розвитку соціально-економічних процесів: стан і напрямки удосконалення / О. Ю. Бобровська // Збірник наукових праць «Публічне адміністрування: теорія та практика». – 2011. – Вип. 2 (6). – Режим доступу до статті : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11boysnu.pdf.

Вакарчук Т. С. Державне регулювання та прогнозування розвитку національної економіки / Т. С. Вакарчук // Збірник наукових праць «Економічний Нобелівський вісник». – Дніпропетровськ : ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2014. – № 1 (7). – С. 66 – 75.

Кореева Е. Б. Методы социально-экономического прогнозирования / Е. Б. Кореева, Е.П. Ростова. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 60 с.

Лындина М. И. Методы прогнозирования для ракетно-космической промышленности / М. И. Лындина, А. И. Орлов // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – №103 (09). – Режим доступа к статье : http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/13.pdf.

Фурсін О. О. Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування / О. О. Фурсін // Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – Вип. 38. – С. 94 – 105.

Чайникова Л. Н. Изыскание метода прогнозирования уровня стратегической конкурентоспособности региона / Л. Н. Чайникова // Журнал "Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского". – 2009. – №12 (26). – Режим доступа к статье : http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/12/rus_35_2009_12.pdf.
Copyright (c) 2019 Тетяна Валеріївна Іванова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua