ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ярослав Ігоревич Кологривов

Анотація


Описано передумови виникнення і розвитку методології Форсайту. Проаналізовано ретроспективу розвитку технологічного передбачення. Визначені обмеження практичного застосування існуючих підходів. Окреслено проблематику передбачення з врахуванням можливості використання якісних та кількісних методів. Виокремлено мету дослідження, яка обмежується передбаченнями розвитку промислових підприємств. Описано комплекс методик, що залучаються до формування засад Форсайту, а саме методу Делфі та SWOT-аналізу. Розкрито процедури роботи експертів і етапів проведення SWOT-аналізу. Запропоновано інструментарій методології Форсайту з використанням об'єктивних і суб’єктивних оцінок. Описано концептуальні засади, комплекс робіт і процедуру розробки сценаріїв розвитку на основі піраміди А. Аткіссона (комплекс робіт з передбачення). Здійснено висновки за проведеним дослідженням. Запропоновано напрями подальших досліджень з проблематики Форсайту.


Ключові слова


Форсайт; передбачення; промислові підприємства; піраміда Аткіссона

Повний текст:

PDF

Посилання


Згуровский М. З. Системна методологія передбачення. К.: Політехніка, 2001, — 52 с.

Гапоненко Н. В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт : монография / Н. В. Гапоненко. – М. :Юнити-Дана, 2012. – 239 с.

Масленников В. В. Форсайт развития теории и технологии менеджмента: основы методологии : монография / В. В. Масленников, А. Н. Шмелева. - М. :Русайс, 2014 - 128 с.

Кваша Т.К. Проведение Форсайта и трансфера технологий в Украине / Т.К. Кваша, А.Л. Кушнир // Современные подходы взаимодействия ВУЗов с наукоемким бізнесом :материалы V Международного Форума От науки к бизнесу – СПб. – 2011.– С. 110-113.

Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир / А. Аткиссон. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 456 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44234

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ярослав Ігоревич Кологривов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua