DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44310

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Марина Олегівна Кравченко

Анотація


В статті розглянуті проблеми управління підприємствами державного сектору економіки України. Узагальнено та класифіковано засади внутрішньої економічної політики країни як ключової основи діяльності підприємств. Виявлено принципові протиріччя між положеннями законодавчої бази, нормативними регламентами та методологічними підходами до управління державним сектором економіки; розкрито їх невідповідність засадам внутрішньої економічної політики. Проаналізовано економіко-правове середовище функціонування підприємств державного сектору. Досліджено невідповідність сформованої практики призначення керівників державних та муніципальних підприємств чинній нормативній базі. Проведено порівняльний аналіз систем оплати праці керівників таких підприємств в Україні та Росії, виявлено недосконалість та суперечливість вітчизняної системи. На цих засадах сформульовано висновок про необхідність реформування та приведення у відповідність системи управління підприємствами державного сектору, запропоновано першочергові заходи удосконалення управління.


Ключові слова


підприємство; державний сектор економіки; внутрішня економічна політика; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010р. №2411-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

Державна програма активізації розвитку економіки України на 2013—2014 роки [Електронний ресурс]: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013р. №187 // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. — Режим доступу http://www.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=246247059.

Рудченко О. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Рудченко, М. Шкільняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11royptp.pdf.

Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003р. №436-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. №777 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/234-2005-%D0%BF.

Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями: Указ Президента України від 16.04.2010р. № 542/2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/ 11077.html.

Экономика падает, а бонусы топ-менеджерам растут. Реалии современной России и СНГ [Электронный ресурс] // Новости политических партий России и СНГ. — Режим доступа: http://www.qwas.ru/russia/kprf.

Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995р. №597 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF.

Про управління об'єктами державної власност: Закон України від 21.09.2006р. №185-V [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185-16.

Doing business — 2014. Measuring Business Regulation / The World Bank Group [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.doingbusiness.org/ data/exploreeconomies/ukraine.
Copyright (c) 2019 Марина Олегівна Кравченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua