ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІЦЕНЗІЯМИ В УКРАЇНІ

Алла Рашидівна Дунська, А. Г. Локота

Анотація


Проведено аналіз міжнародної торгівлі ліцензіями на світовому рівні, визначені країни та галузі, які займають значну частку ліцензійного ринку. Розглянуто обсяг експорту послуг і імпорту в світі за географічною та галузевою структурою за 2005-2013 рік та географічну структуру поданих заявок на отримання патентів в 2014 році. Також виділені 5 сфер, які займають лідируючу позицію за обсягом поданих заявок на патенти.

В роботі проаналізовані основні закономірності розвитку світового ринку ліцензій та визначена роль міжнародної ліцензійної торгівлі в світовому господарстві. Наведений аналіз стану міжнародної торгівлі ліцензіями в Україні: обсяг та основні джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні  за 2010-2012рр.

В статті надано аналіз динаміки структури експорту-імпорту послуг України  за видом  послуги – «Роялті та інші послуги» та структура зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2014 року в сфері ліцензійних договорів. Розглянуті найвагоміші партнери України за видом послуги «Роялті та ліцензійні угоди». В статі виявлені основні проблеми ліцензійної торгівлі та розглянуті подальші перспективи ринку ліцензій в Україні.


Ключові слова


ліцензія; міжнародна торгівля ліцензіями; патент, передача технологій; інновація

Повний текст:

PDF

Посилання


WorldInvestmentReport 2012: Investingin a Low-Carbon Economy // 20thAnniversaryEdition. PrintedinSwitzerland. – 184 c.

Science&Technology. WorldBank. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology

International trade in services [Електроннийресурс] //UNCTADstat Table of International trade 2013. Режим доступу:http://stats.unctad.org/

WorldIntellectualPropertyOrganization[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wipo.int/portal/en/index.html

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Омельяненко В.А. Міжнародний трансфер технологій в контексті побудови високотехнологічної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d111.pdf
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44334

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Алла Рашидівна Дунська, А. Г. Локота

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua