DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45145

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Тетяна Геннадіївна Шеремет

Анотація


У статті представлені теоретичні основи щодо розуміння сутності  інноваційного потенціалу країни, його ролі у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки; розглянуті результати використання інноваційного потенціалу у розвитку високотехнологічних галузей на прикладі двостороннього співробітництва України і РФ в інноваційних сферах; виділяються найбільш актуальні проблеми (політичні, правові, економічні, проблеми  створення в кордонах однієї країни замкнутого циклу виробництва наукомісткої продукції та технологій; монополізація ринку збуту та ін.), які знижують ефективність використання інноваційного потенціалу у процесі підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Автором статті розглянуті причини низької інноваційної активності українських суб’єктів господарської діяльності, приділена особлива увага порівняльній характеристиці основних індикаторів інноваційного потенціалу України і РФ та їх впливу на підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки на основі даних ВЕФ. 


Ключові слова


інноваційний потенціал; інноваційна діяльність; економічний розвиток; інноваційна сфера; міжнародна конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розвитку регіональної інноваційної системи // [Електронний ресурс].- Офіційний сайт. - Житомирська обласна державна адміністрація Головне управління економіки . - Житомир, 2007. – 14 с. –Режим доступу: http://www.zhitomir-region. gov.ua/doc/innov.doc.

Данько М. Инновационный потенциал в промышленности Украины / М.Данько // Экономист. - 2009. - №10. - С.26-32

Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура / А.И.Николаев // Наука и наукознание. – 2001. – №2. – С.54-65

Жиц, Г. И. Ресурсы или способности: некоторые рассуждения о методологии оценки инновационного потенциала социально-экономических систем различного уровня сложности [Текст] / Г.И. Жиц // СПб.: Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства; Санкт-Петербургский государственный электротехнический університет . - Инновации № 7 (117) , 2008. – с. 23-36

The Global Competitiveness Reports // [Електронний ресурс]. - Офіційний сайт. - The World Economic Forum.– Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

Головінов, О.М. Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності [Текст] / О.М. Головінов // Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Состояние и перспективы инновационно-технологического сотрудничества предприятий РФ и Украины / Н. И. Комков, Л. И. Федулова, Г. Г. Балаян, Н. Н. Бондарева // Евразийская экономическая интеграция. [Електронний ресурс]. – 2010. - №2(7). - с.73-100 . - Режим доступу: http://eabr.dev.armd.ru/general/upload/docs/publication/magazine/no2_2010/n7_2010_6.pdf

Кравченко, С.И. Исследование сущности инновационного потенциала / С.И. Кравченко, И.С. Кладченко//Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая. – Донецк : ДонНТУ, 2003. - Вып. 68. – С. 88-96

Schumpeter J. The theory of Economic Development : An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle // [Електронний ресурс] . - Cambridge Forecast Group Update. – Режим доступу: http://cambridgeforecast.wordpress.com%2F2007%2F12%2F05%2Fschumpeter-book-the-theory-of-economic-development

Офіційний сайт World Economic Forum [електронный ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/
Copyright (c) 2019 Тетяна Геннадіївна Шеремет

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua