DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45177

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

Оксана Онуфріївна Охріменко, Уляна Василівна Бігун

Анотація


Розглянуто складові економічної безпеки країни.  Виявлений зв'язок між економічною та енергетичною безпекою. Виділено компоненти економічної та енергетичної безпеки в Україні. Виявлено внутрішні та зовнішні загрози енергетичній безпеці. Дано оцінку енергетичному балансу країни у світлі політичних подій на Донбасі та в АР Крим. Проведено аналіз енергетичного потенціалу України у розрізі окремих видів енергії. Розкрито перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу країни згідно до умов  Договору про входження до Енергетичного Співтовариства.  Проаналізовано можливості для розвитку торговельних відносин українських і європейських газових трейдерів, згідно з правилами Третього енергетичного пакету. Дано оцінку Енергетичній стратегії України. Окреслено напрями розбудови енергетичної інфраструктури. Відображено шляхи узгодженості держаної політики енергобезпеки  у всіх сегментах її впливу: добування і відновлення енергоресурсів, транспортування і розподіл, використання. Запропоновані основні напрямки стабілізації економічної безпеки країни через удосконалення окремих положень Енергетичної стратегії.


Ключові слова


економічна безпека; енергетична безпека; енергетична стратегія; загрози; енергоносії; енергоємність; диверсифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Земляний М.Г. До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи/ М.Г. Земляний// Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С.56 – 64.

Лойко В.В. Енергетична безпека в контексті економічної безпеки / В.В. Лойко // Ефективна економіка. – 2013. – № 1

Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави/В.В. Микитенко// Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С.41–47.

Прейгер Д. Енергетична незалежність як складова економічної безпеки: український вимір [Електронний ресурс] / Д. Прейгер. – Режим доступу: http://eai.org.ua/magazine.

Сабадаш, В.В. Енергетична безпека України: конфліктність геополітичного вибору [Текст] / В.В. Сабадаш // Механізм регулювання економіки.–2011.–№ 2. – С. 52–59.

Суходоля О.М. Досвід реформування ринку електричної енергії в Україні // Стратегічні пріоритети. 2014. - №1. – С.59–68

World Data Atlas [Electronic resource]. –Access mode: http: // knoema.ru/GESY2013/global-energy-statistical-yearbook-2013?tsId=1000 %20030

Потрійна енергетична залежність України // Інформаційно-аналітичний ресурс «Енергетичний ринок» . – 26.11.2014 р. – [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу: http://energy-market.com.ua/enerhetychnyy-rynok/novyny/analityka/potriyna-enerhetychna-zalezhnist-ukrayiny/

Проблема энергетической независимости Украины и пути ее решения // Всеукраїнська експертна мережа – [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT _ID=10951

Видобуток природного газу в Україні: проблеми та перспективи. Матеріали засідання Експертної ради з питань газової промисловості та ринку природного газу при Міненерговугілля від 23.04.2013 року. – Режим доступу: http://www.ngbi.com.ua/Ekspertna%20Rada/vysnovky.pdf

Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ. – Аналітична доповідь Центру Разумкова// Національна безпека та оборона. – 2011. – № 9. С.2–47.

Дьяченко С. Костюковський Б. Брат біля воріт, або Кримські виклики енергетичній безпеці. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geostrategy.org.ua /ua/component/k2/item/346-bkostyukovskiy-brat-bilya-vorit-abo-krimski-vikliki-energetichniy-bezpetsi

Мазовець А. Енергетична безпека має базуватись на видобутку власного газу – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.liga.net/user/amyzovets/article/14935.aspx

Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071–р.

Тороп В. Енергетична безпека України: час реформ настав. Огляд конференції "Енергетична безпека України: виклики геополітичної кризи" http://ua.boell.org/uk/2014/06/12/energetichna-bezpeka-ukrayini-chas-reform-nastav-oglyad-konferenciyi-energetichna-bezpeka
Copyright (c) 2020 Оксана Онуфріївна Охріменко, Уляна Василівна Бігун

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua