ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Ю. В. Бухун

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сучасних проблем фінансування відтворювальних процесів у космічній галузі України. Проаналізовано сутність відтворювального процесу в космічній галузі та його основні етапи. Визначено зміст інвестицій та охарактеризовано їх функції у забезпеченні відтворювальних процесів у космічній галузі. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної космічної галузі та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки. Визначено основні завдання інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів у космічній галузі. Розкрито зміст заходів, що можуть стимулювати розвиток космічної галузі в Україні та забезпечити фінансування розширеного відтворення виробництва в даній галузі економіки. Зокрема, проаналізовано механізм боргового фінансування космічної галузі за рахунок емісії цільових облігацій внутрішньої державної позики, а також напрямки розвитку державно-приватного партнерства у фінансуванні відтворювальних процесів у космічній галузі. Розглянуто можливість створення венчурних фондів для фінансування інвестицій у інноваційний розвиток космічної галузі України.


Ключові слова


космічна галузь; інвестиції; відтворювальний процес; державні облігації; державно-приватне партнерство; венчурні фонди

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв Ю.С. Космічна діяльність – інноваційний пріоритет України / Ю.С. Алексєєв // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – №2. – С.62-65.;

Дульська І.В. Державно-публічно-приватне партнерство і розвиток національної супутникової системи зв’язку України / І.В. Дульська // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1(7). – С.161-170.;

Черкасова А.В. Классификация методов оценки инвестиционной привлекательности космической отрасли Украины / А. В. Черкасова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 231 – Т.ІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.423-432;

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2013-2017 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalognew.nsf/mainU/69F9BF25A4F7E85 FC22579F700527555. – Назва з екрана;

Вірченко В.В. Венчурні фонди та їх роль у відтворенні капіталу / В.В. Вірченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Вип. №1(16). – Х., 2014. – С.114-123;

Закон України «Про інститути спільного інвестування» №5080-VI від 05.07.2012 р. зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5080-17. – Назва з екрана.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45191

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ю. В. Бухун

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua