МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. Я. Дрінь

Анотація


Розглянуто дискусійні положення теорії нестабільності зовнішнього організаційного середовища, обґрунтовано оціночні критерії рівня нестабільності, що ґрунтуються на наявності тенденції у динаміці досліджуваних показників, диференційованої варіативності та спонтанності їх змін. Запропоновано типізацію зовнішнього організаційного середовища за ознаками динамічності,турбулентності, стахостичності та стагнації. Сформовано систему показників та розроблено методичний інструментарій оцінювання рівня нестабільності зовнішнього організаційного середовища на основі матричного позиціонування диференційованих параметрів показників нестабільності.             Здійснено вибір показників – об’єктів оцінки рівня нестабільності середовища діяльності виноробних підприємств України, що ґрунтувався на вимогах системності, функціональної незалежності, кількісної вимірності і зосередженість на основних галузевих характеристиках.  Проведено розрахунки нестабільності досліджуваного середовища за 2007 – 2013 рр., визначено її пріоритетний характер та рівень диференціації по окремих сегментах діяльності. Сформовано аналітичні висновки, що відображають стан, динаміку та прогнозні характеристики трансформації досліджуваної галузі.


Ключові слова


зовнішнє середовище; фактори нестабільності; показники нестабільності; виноробні підприємства; виноробство

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление. / И. Ансофф, [пер. с англ.]. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Васюткін Н.В. Вплив зовнішнього сереловища на складові системи управління розвитком підприємств авіаційної галузі / Н.В. Васюткін // Бизнес Информ.- 2014. - № 5. С. 384-389.

Кіпа Д.В. Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства / Д.В. Кіпа // Бизнес Информ. - 2014. - № 9, С. 189 – 193.

Копосов Г.О., Шелухін П.Г. Управління підприємством в умовах невизначеності на основі розробки системи гештальтів (образів) / О.Г. Копосов, П.Г. Шелухін // Бизнес Информ. - 2012. - № 2, С. 195 – 198.

Мазаракі А.А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність: монографія / А.А. Мазаракі, Д.М. Пшеслінський, І.В.Смолін.– К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2010. – 384 с.

Момот В.Є. Чинники ринкової невизначеності у поведінці підприємств / В.Є. Момот. – Дніпропетровськ: ДУЕТ, 2002. – 228 с.

Dunkan R. What Is The Right Organization Structura?/ R. Dunkan // Organizational Dynamic’s. – Winter, 1979.

Emery F.E., Trist E.L. The casual texture of organizational environment / F.E. Emery, E.L Trist. // Human relations. – 1965. – Vol. 18.

Emery F.E., Trist E.L. Toward a social ecology / F.E. Emery, E.L Trist – NY, 1973.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45194

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 О. Я. Дрінь

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua