НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Тетяна Петрівна Лободзинська

Анотація


У статті досліджено і проаналізовано нормативно-правове забезпечення та виділено розбіжності у фінансовому і податковому обліку, що стосуються витрат на поліпшення основних засобів. Також визначено вимоги щодо віднесення витрат на поліпшення основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку. Досліджено, що від результатів обліку витрат на поліпшення основних засобів, залежить правильність визначення фінансового результату в бухгалтерському обліку та правильність визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, у чому, в першу чергу, зацікавлені власники та керівництво підприємства. Доведено, що правильна і раціональна організація бухгалтерського обліку витрат на поліпшення об’єктів основних засобів має велике значення для забезпечення об’єктивного відображення на бухгалтерських рахунках зазначених витрат і облікової вартості поліпшених основних засобів. Висвітлено проблеми щодо обліку витрат на поліпшення основних засобів в процесі адаптації Національних положень бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та досліджено методику обліку основних засобів, що зазнала суттєвих змін у результаті реформування системи обліку.


Ключові слова


нормативно-правове забезпечення; облік витрат на поліпшення основних засобів; бухгалтерський і податковий облік; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Law of Ukraine «On a record-keeping and financial reporting in Ukraine» from 16.07.99 ¹ 996-xiv // access Mode: http://zakon.rada.gov.ua.

Methodical recommendations from the record-keeping of the fixed assets, ratified the order of Ministry of finance of Ukraine from 30.09.2003 № 561 // Normatively legal providing of record-keeping in Ukraine. - K.: NNC "IAE", 2012. - 636 s. – S. 483-495.

Law of Ukraine «On taxation of income of enterprises», 28.12.1994r., № 334/94-VR, with changes and additions. it is access Mode: http:// zakon.rada.gov.ua/.

An order of Ministry of finance of Ukraine is „About claim of Methodical recommendations from the record-keeping of the fixed assets” № 561 from 30.09.2003. is access Mode: http:// zakon.rada.gov.ua/.

MSFZ 16 the «Fixed assets» [Electronic resource] / Verkhovna Rada of Ukraine. it is access Mode : http://www.zakon.rada.kiev.ua.

There is an internal revenue code of Ukraine from 02.12.2010 № 2755-vi (with changes and additions from 20.09.2011) [Electronic resource]. it is access Mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Position (standard) of record-keeping 7 the «Fixed assets». Zatverdzheno nakazom of Ministry of finance of Ukraine № 92 from 27 kvit. in 2000 [Elektronniy resurs] / Verkhovna Rada of Ukraine. it is access Mode : http://www.zakon.rada.gov.ua.

There is an order of Minfinu of Ukraine from 30.11.1999 № 291 « About claim of Card of accounts of record-keeping and Instruction about his application»

Golov S.F., Kostyuchenko V.M. Record-keeping after international standards: Practical manual./ S.F. Golov, V.M. Kostyuchenko. – K.: Libra, 2001. – 354 s.

Pavlova H.Ye. Chernets'ka O.V Finansovyy oblik aktyviv ahrarnykh pidpryyemstv: navch.posibnyk / H.Ye.Pavlova, O.V. Chernets'ka // MONMS Ukrayiny, Dnipropetr.derzh.ahrar.un-t. – Donets'k: Yuho-Vostok, 2012. – 392 s.

Sopko V.V. record-keeping in a management an enterprise: navch.posibnik / V.V.Sopko. – K.: KNEU, 2006. – 526 s.

Shvec' V.G.. Theory of book-keeping obliku:– 3-te kind., pererob. and dop. / V.G. Shvec'. – K.: of Knowledge, 2008. – 535 s.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45315

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Тетяна Петрівна Лободзинська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua