DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45529

ЛАНДШАФТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Дідух

Анотація


Досліджено науково-методичні підходи щодо проведення якісного аналізу бізнес-процесів управління на машинобудівному підприємстві. Виокремлено інструменти аналізу, що надали змогу дослідити проблеми бізнес-процесів. Виявлено дублювання функцій, паралельність та послідовність бізнес-процесів, що призводять до неефективного управління.  Обґрунтовано зв'язок інструментів аналізу – матриці відповідальності та ландшафту бізнес-процесів. Виявлено особливості формування ландшафту бізнес-процесів системи менеджменту досліджуваних підприємств. Узагальнено переваги та недоліки представленого базового ландшафту машинобудівного підприємства «Укратомприлад». Запропоновано проектний ландшафт бізнес-процесів підприємства, що на відміну від наявних, ґрунтується на поєднанні ландшафту процесного підходу до управління стандарту менеджменту ISO ДСТУ 9001:2009 та карти бізнес-процесів верхнього рівня, що дозволяє проаналізувати бізнес-процеси та виявити їх взаємозв’язок з об’єктами управління у розрізі трьох основних блоків: управління, операційної діяльності та забезпечення операційної діяльності.


Ключові слова


бізнес-процеси управління; матриця відповідальності; апарат управління; ландшафт робочих процесів системи якості; процесний підхід до управління підприємством

Повний текст:

PDF

Посилання


Костюк Г. В. Матриця відповідальності як інструмент системи управління проектами в фармацевтичних компаніях [Електронний ресурс] / Г. В. Костюк, Я. М. Деревенська. − Режим доступу до журналу : http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/bitstream/123456789/1287/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%203.pdf

Батенко Л. П. Управління проектами : навчальний посібник / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська – К . : КНЕУ, 2003 . – 231 с.

Мазур И. И. Управление проектами : учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапир, Н. Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И. И. Мазура. – М . : Омега-Л , 2004 . – 664 с.

Тарасюк Г. М. Управління проектами / Г. М. Тарасюк / Навчальний посібник для студентів вищих закладів. – К . : Каравела, 2004 . − 344 с.

Гарина Е. П. Формирование ландшафта процессов как исходный этап выделения комплекса бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Е. П. Гарина, А. П. Гарин / Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2012 . − №28 . − Режим доступа к журналу : http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie–landshafta–protsessov–kak–ishodnyy–etap–vydeleniya–kompleksa–biznes–protsessov.

Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / М. Портер / Под ред. Я.В. Заблоцкого. − М . : Издательский дом «Вильямс» , 2001.

Калинин М. М. Картирование потока создания потребительской ценности [Электронный ресурс] / М. М. Калинин / − Режим доступа к журналу : http://leanunion.ru/content/kartirovanie–potoka–sozdaniya–potrebitelskoi–tsennosti.

Риб С. В. Различные подходы к выделению и описанию бизнес-процессов [Электронный ресурс] / С. В. Риб, И. В. Кремлева − Режим доступа к журналу : http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=50

Репин В. В. Описание и анализ бизнес-процессов: цепочки ценности и Work Flow [Электронный ресурс] / В. В. Репин − Режим доступа к журналу : http://www.cfin.ru/itm/bpr/comparising_analysis.shtml

Елманова Н. Т. Краткое введение в моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Н. Т. Елманова − Режим доступа к журналу : http://compress.ru/article.aspx?id=18087

Рудь В. В. Иерархическое моделирование процессов [Электронный ресурс] / В. В. Рудь − Режим доступа к журналу : http://bpms.ru/fileadmin/pdf/Rud_Victor.pdf

Злобин В. П. Ландшафт процессов − основа системы менеджмента качества [Электронный ресурс] / В. П. Злобин // Журнал «Методы менеджмента качества» №5, 2010 − Режим доступа к журналу : http://ria–stk.ru/mmq/adetail.php?ID=41249&sphrase_id=227083.

Дані звітності підприємства: настанова з системи менеджменту Корпорації «Українські атомні прилади та системи».
Copyright (c) 2019 В. В. Дідух

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua