DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45623

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Катерина Анатоліївна Ковалевська

Анотація


У статті досліджено соціально-економічний стан машинобудівної галузі та зроблено висновок про необхідність технологічної і структурної перебудови виробництва на інноваційній основі. Розглянуто стратегічне управління холдинговими компаніями машинобудівної галузі на прикладах ПАТ «АвтоКраз», ПАТ «Луганськтепловоз» та ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод». Визначено спільні стратегічні орієнтири − розвиток компаній на інноваційній основі, використання корпоративних інформаційних технологій та розширення участі на міжнародному ринку. Поглиблено стратегічне управління холдинговими компаніями складовими активізації інноваційної діяльності − інноваційною готовністю та спроможністю. Для підвищення інноваційної готовності холдингу розширено функціональні напрями системи управління − запропоновано концепцію управлінням узгодженням корпоративних інтересів суб’єктів корпоративних відносин. Розкрито дану концепцію  через планування, організацію, мотивацію та контроль корпоративних інтересів акціонерів, топ-менеджерів та працівників.


Ключові слова


інноваційна спроможність; інноваційна готовність; корпоративні інтереси; управління узгодженням

Повний текст:

PDF

Посилання


Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія // Т. В. Момот, М. В. Кадничанський, О. А. Лобанов, Н. В. Рудь. – Х.: Фактор, 2010. – 220 c.

Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: ученик / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. – М. : Омега-Л, 2010. – 472 с.

Методи фінансового та інвестиційного аналізу промислових підприємств: аналіт. огляд / [В.Я. Нусінов, В.М. Кутовий, Я.В. Нусінова та ін.] – Кривий Ріг : Вид. дім, 2006. – 300 с.

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України / [Павлюк А.П., Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін.]. – К.: НІСД, 2013. – 48 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік. – К. : Консультант, 2010. – 551 с.

Перетятько А.В. Машинобудівний комплекс: проблеми управління стабільністю та шляхи їх вирішення [електронний ресурс] / А.В. Перетятько, Г.К. Яловий. – Режим доступу: http://www.economy.kpi.ua/

Офіційний сайт компанії «ХК «АвтоКраз» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.autokraz.com.ua/

Офіційний сайт компанії ПАТ «Луганськтепловоз» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.luganskteplovoz.bg.ua/

Офіційний сайт компанії ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chornomorskiy-sudnobudivniy-zavod.bg.ua

Huei Tse Hou New research on knowledge management models and methods [Electronic resource] / Huei Tse Hou. − available at: http://www.intechopen.com
Copyright (c) 2019 Катерина Анатоліївна Ковалевська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua