DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45625

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В. Б. Осталецький

Анотація


Cтаттю присвячено аналізу теоретичних підходів до класифікації інформаційних систем управління підприємством у контексті виконуваних ними функцій та інших ознак класифікації. Проаналізовано підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством. Надано характеристику різним видам технологій відповідно до виконуваних функцій. Визначено загальні принципи, на яких має базуватись створення інформаційних систем управління та внутрішня логіка взаємодії їх елементів. Розглянуто, як саме впливає на побудову інформаційної системи структура інформаційних потоків підприємства. Виділено ознаки інформаційних систем, які характеризують організаційну структуру складних високотехнологічних виробництв. Наведено перелік завдань, на вирішення яких вони мають бути спрямовані. Запропоновано ресурсний підхід до розуміння ефективного використання інформації в управлінському процесі на основі оцінки технологічних алгоритмів обробки даних в інформаційних системах. Наведено особливості та перспективи сучасного ринку інформаційних технологій, призначених для управління підприємством відповідно до основних існуючих концепцій.


Ключові слова


управління підприємством; інформаційні технології; класифікація інформаційних систем; управлінська інформація; інтеграція інформаційних потоків

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзьоба О. Г. Використання інформаційних технологій в машинобудуванні як аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Дзьоба, О. П. Романко //. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua//cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN

Левченко М. О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств. [Електронний ресурс] / М. О. Левченко //. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua//cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR

Дикань В. В. Закономірності розвитку машинобудівного комплексу України в сучасних умовах. [Електронний ресурс] / В. В. Дикань //. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua//cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR

Терехов Д. С. Стратегія розвитку інформаційної інфраструктури машинобудівного підприємства. [Електронний ресурс] / Д. С. Терехов //. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua//cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN

Кіндзерський Ю. В. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій. Монографія. [Електронний ресурс] / Ю. В. Кіндзерський, М. М. Якубовський //. – Режим доступу : https://books.google.ru/books?id=SSF6BAAAQBAJ&pg=PA2&dq=Промисловий+потенціал+України:+проблеми+та+перспективи

Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості. Науково-аналітична доповідь НАН України. [Електронний ресурс] /. – Режим доступу : https://books.google.ru/books?id=l6xEBQAAQBAJ&pg=PA110&dq=6.%09Промисловість+і+промислова+політика+України+2013




Copyright (c) 2019 В. Б. Осталецький

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua