ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Юдіна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна https://orcid.org/0000-0002-1730-9341

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45629

Ключові слова:

технологізація, управління маркетинговою діяльністю, футурологія, суперкомп’ютер, штучний інтелект, ІКТ, сингулярність

Анотація

В роботі обґрунтовується, що тенденція стрімкого скорочення тривалості маркетингових планів в умовах економічної кризи пов’язана з тенденцією морального старіння традиційного підходу до управління маркетинговою діяльністю. Одним з можливих інструментів подолання цієї проблеми є технологізація управління маркетинговою діяльністю, що потребувало виокремлення актуальних її напрямів. Як альтернативу традиційному підходу до управління маркетинговою діяльністю запропоновано футурологічний підхід. Він передбачатиме у процесі технологізації необхідність переходу маркетологів з рівня споживання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на  рівень управління ними. У роботі обґрунтовується важливість розширення меж маркетингових досліджень, які мають передувати впровадженню ІКТ в процес управління маркетинговою діяльністю; налагодження дистанційного формату управління маркетинговою діяльністю на базі хмарних і грід-технологій; важливість самовдосконалення маркетологів за напрямом міждисциплінарних зв’язків, зокрема сингулярних і суперкомп’ютерних технологій.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Юдіна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

канд. економ. наук, Старший Викладач кафедри промислового маркетингу ФММ

Посилання

Дорофеев В.Д. К вопросу о долгосрочном маркетинговом прогнозировании рынка / Дорофеев В.Д., Белякова В.А.// Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки . - 2012. - №1. - С.209-216. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-dolgosrochnom-marketingovom-prognozirovanii-rynka.

Піддубна Л.І. «Технологізація» конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти / Піддубна Л.І., Шестакова О.А. // Механізм регулювання економіки. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2012. - №1. – С. 1-9.

Юдина Н.В. Футурологический прогноз роли маркетинга в условиях глобализации мировой экономики // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы [Научное электронное издание] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 10-11 апр. 2014 г. [Электронный ресурс] / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю.Ю. Королев (гл.ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2014. – С. 370 – 372.

Шаракшанэ С. Гетерогенный суперкомпьютер производительностью 100 триллионов операций в секунду. Интервью Б.Н.Четверушкина // https://ras.ru. - 11.01.2011. - Режим доступа : https://ras.ru/news/shownews.aspx?id=f4af6cca-e04d-48a8-9ebb-701f1431eaa1.

Аніщенко О.В. Інформаційна нерівність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / О.В. Аніщенко // Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 12-14 листопада 2012 р., Львів. - с.100-102. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/sekziya1/Anischenko.pdf.

Toyota выгоняет роботов с заводов // Автомобильный журнал «Авторамблер». - 4 мая 2014 . - Режим доступа: http://autorambler.ru/journal/events/04.05.2014/560987159/?gcv_source=news_block_new&arnr=1

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. - СПб., 2002. - с. 38 – 39

Юдина Н.В. Особенности мозговой деятельности человека как основа футурологических преобразований в маркетинге // Бренд-менеджмент. – Изд. Дом Гребенникова. – 2014. - № 3(76) – С. 164 – 175.

Юдина Н.В. Футурология интернет-пространства // Маркетинг услуг. – Изд. Дом Гребенникова. – 2014. - № 4 – С. 164 – 175.

Schultz D.E. Transitioning marketing communication into the twenty first century // Don E. Schultz, Heidi F. Schultz // Journal of marketing communications 4 9-26 (1998), P. 9-26. - http://www.agora-imc.com/images/Schultz-JMC98.pdf

Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 702 с.

Фрумкин К.Г. Глобальные изменения в мышлении и судьба текстовой культуры // INETERNUM. - 2010. - №1. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-izmeneniya-v-myshlenii-i-sudba-tekstovoy-kultury

Юдіна Н.В. Е-learning-маркетинг у постсоціальному суспільстві // Маркетинг і цифрові технології. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса 29-30 травня 2014 р. – С. 218-220.

Бегство «белых воротничков» из киевских офисов // Портал «Финансовые новости; e-finance.com.ua. – 2014-06-03. - Режим доступу : http://e-finance.com.ua/show/181942.html.

Родзин С.И., Титаренко И.Н. NBIC-технологии, искусственный интеллект и электронная культура // Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. – 2013. − № 2 (13). – Режим доступа : http://digital-mag.tti.sfedu.ru/lib/12/7-2013-2(12).pdf

Юдіна Н.В. Маркетингові аспекти футурологічних наслідків технологізації / Н.В. Юдіна // Економіка. Управління. Інноваці [Електронне фахове видання]. - 2013. - №1. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui.

Kurzweil R. The Singularity Is Near : When Humans Transcend Biology // R Kurzweil / Penguin Group. 2005. - 672 р.

Клименко В.П., Комухаев Э.И. Суперкомпьютеры: тенденции и технологии последнего двадцатилетия // Математичні машини і системи. - 2006. - №3. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/superkompyutery-tendentsii-i-tehnologii-poslednego-dvadtsatiletiya.

Суперкомпьютер // Википедия. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80

Абрамов С.М., Заднепровский В.Ф., Лилитко Е.П. Суперкомпьютеры «СКИФ» ряда 4 // Информационные технологии и вычислительные системы. - 2012. - №1. – С. 3-16. -Режим доступа : http://www.isa.ru/jitcs/images/documents/2012-01/3_16.pdf

Барт А.А., Беликов Д.А., Старченко А.В. Математическая модель для прогноза качества воздуха в городе с использованием суперкомпьютеров // Вестник Томского гос. ун-та. Математика и механика. - 2011. - №3. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-model-dlya-prognoza-kachestva-vozduha-v-gorode-s-ispolzovaniem-superkompyuterov

Satish Misra, MD Watson-powered app to answer health questions based on genetic history // iMedicalApps, http://www.imedicalapps.com. - November 14, 2014. – Access : http://www.imedicalapps.com/2014/11/watson-powered-app-answer-health-questions-based-genetic-history

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-30