DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45704

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

Марія Олексіївна Базь, Є. А. Домашева

Анотація


У статті розглянуто питання щодо важливості інвестиційного маркетингу в сучасній ринковій діяльності, інноваційності такої послуги, її ефективності в забезпеченні споживчого ефекту від економічних процесів. Актуалізовано інтерес до цієї методики роботи на ринку, що є сильною зброєю при розумному застосуванні. Розглянуто аспекти інвестиційного маркетингу, його сутність, стратегії, етапи стратегічного планування, принципи. Також взято до уваги актуальність розвитку концепції маркетингу, що спирається на новий тип мислення; досліджено специфіку інвестиційного ринку; тактику відносин з інвесторами; методи аналізу факторів ризику від інвестиційної діяльності. Враховуючи загальні економічні тенденції визначаються цілі даного виду діяльності, доцільність використання та розвитку в умовах глобальних змін, ефективність та дієвість на ринку України, перспективи, що виникають при реалізації інвестиційних проектів. Доведено невід’ємність інвестиційного маркетингу як детермінанта конкурентоспроможності підприємств на ринку інвестицій.


Ключові слова


маркетинг; інвестиційний маркетинг; інвестиційний ринок; стратегічне планування; принципи; фактори ризику; детермінант конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Боброва І.І., Зімін В.О. Инвестиционная рулетка. Мистика финансовых рынков. – М.: Вершина, 2006. – 480 с.

Вступ до маркетингу: конспект лекцій / Шевченко Л.С., Гриценко О.А., Макуха С.М. та ін.; за ред. Шевченко Л.С. – Х.: Нац. юрид. акад. наук України, 2008. – 71 с.

Асаул А.Н., Грахов В.П. Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере / под ред. д. э. н., профессора, Заслуженного строителя РФ А. Н. Асаула. - СПб.: «Гуманистика», 2007. - 248 с.

Мидлер Е.А., Ованесян Н.М. Инвестиции в аспекте маркетинга: рыночная природа, спецыфика маркетингових решений [Електронний ресурс] // Журнал «Наука и образование: хазяйство и экономика; предпринимательство; право и управление». – 2013. - Режим доступу до журн.: http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Базь М.О. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на ринку персональних комп’ютерів : дис. … канд.. екном. Наук. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М.О. Базь. – К., 2012. – 244 л.

Зимин В.А. Инвестиционный маркетинг как инновационная деловая услуга [Електронний ресурс] // Консультант. Практический журнал для финансового руководителя. – 2014. - Режим доступу: http://www.buhgalteria.ru/article/n126425

Холодний Г.О. Теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємствах України [Електронний ресурс] / Г.О. Холодний. – Режим доступу: www.docs.google.com/viewer?pid=bl&scrid=ADGEES.

Анализ чувствительности [Електронний ресурс] // Финансовый анализ. Информационный онлайн справочник. – Режим доступу: http://www.financial-analysis.ru/methodses/metIASensitivityAnalysis.html.

Гранин А.Н. Маркетинг инвестиций / А. Н. Гранин // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2013. - № 1. - С. 185-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_1_39.pdf
Copyright (c) 2020 Марія Олексіївна Базь, Є. А. Домашева

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua