ЩОДО НОВОГО ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ «ОПТ» ТА «РОЗДРІБ»

Олександр Олексійович Дима

Анотація


У статті проаналізовано категорії «опт» та «роздріб», що дало змогу запропонувати сучасний погляд на розуміння розміру партії товару з урахуванням тенденцій економічних відносин. Представлено аналіз наявних визначень категорії «опт». Здійснено порівняння категорій «опт» та «роздріб» за їх ключовими характеристиками. Аналіз дав змогу виявити ключові відмінності: розмір партії та мета купівлі. Такі відмінності нівелюються сучасними тенденціями розвитку соціально-економічних процесів: масове виготовлення на замовлення, відтерміноване виробництво, спільне споживання, домінування роздрібної торгівлі та поступове витіснення оптового посередника з ланцюга постачання. З розвитком ринку інформаційних продуктів необхідно розробити нові показники вимірювання його обсягів, що зумовлено відмінностями процесів виробництва, розподілу і споживання матеріальних продуктів.


Ключові слова


опт; роздріб; інформація; масове виготовлення на замовлення; відтерміноване виробництво; спільне споживання

Повний текст:

PDF

Посилання


Басовский Л. Е. Маркетинг: Курс лекций. / Л.Е. Басовский Л. Е. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 219 с.

Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка / Д.В. Дмитриев. – М. : Астрель: АСТ, 2003. - 1578 с.

Ефремова Т. Ф. Современный словарь русского языка три в одном: орфографический, словообразовательный, морфемный / Т.Ф. Ефремова. – М. : ACT, 2010. — 699 с.

Кузнецов С.А., Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 1998. – 1536 с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – [4-е изд]. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.

Опт [Електронний ресурс] : Веб-сайт Вікісловник, 2014. – Режим доступу : http://ru.wiktionary.org. – Назва з екрана.

Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять : ДСТУ 4303-2004 – ДСТУ 4303-2004. – [чинний від 05.07.2004 р.] . – К. : Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2004

Розничная торговля [Електронний ресурс] : Веб-сайт Вікіпедія, 2014. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Розничная_торговля. – Назва з екрана.

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой [Електронний ресурс] : Веб-сайт Академик, 2014. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/203497/опт. – Назва з екрана.

Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М. : Альта-Принт, 2005. — 1216 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олександр Олексійович Дима

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua