ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Надія Сергіївна Кубишина, Т. В. Ковальчук

Анотація


В статті розглянуто процес генерування ідей як один з найскладніших етапів розроблення нового товару з урахуванням аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів маркетингового середовища, що впливають на діяльність промислового підприємства. Уточнено способи організації розроблення нового товару на підприємстві.  Проаналізовано важливість правильного планування та реалізації першого етапу розроблення нового товару. Запропоновано узагальнену схему взаємозв’язків між відділом розроблення нового товару на підприємстві та іншими основними відділами. Детально розглянуто зовнішні та внутрішні джерела ідей , які мають бути враховані окремо кожним відділом компанії. Визначено детальний перелік джерел ідей нового товару для співробітників відділу маркетингу. Відокремлено основні способи, які можуть бути використані при мотивації керівництвом співробітників для пошуку та фіксування ідей нового товару.  Визначено основні методи генерування ідей, які рекомендовано використовувати на промисловому підприємстві з метою отримання максимальної кількості ідей  для знаходження найціннішої серед них на наступних етапах розроблення нового товару.


Ключові слова


ідея; процес пошуку ідей; новий товар; джерела ідей; методи генерування ідей

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг, 8-е издание. : Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 832 с.

Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Заёнчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: предметная среда и дизайн : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Заёчник, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика [Текст]: Підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, O.K. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 266 с.

Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей / Филип Котлер, Фернандо Триас де Бес; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 206 с.

Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – 534 c.

Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка.–Суми: ВТД «Університетська книга»,2004.– 616 с.

Рыкалина О.В. Взаимодействие отделов логистики и маркетинга в процессе разработки новых продуктов / Рыкалина О.В.// Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. – №3 (111) – с.162-169.

Тоёхиро Коно. Стратегия и структура японских предприятий. : Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1987. – 383 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45713

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Надія Сергіївна Кубишина, Т. В. Ковальчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua