СПЕЦИФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ВІД Інтернет-МАРКЕТИНГУ

Михайло Анатолійович Окландер, Ольга Олександрівна Романенко

Анотація


В статті розглянуто теоретичні положення цифрового маркетингу як специфічної форми класичного маркетингу в умовах зміни технологічного базису виробництва та інформатизації суспільства. Обґрунтовано, що цифровий маркетинг збагатив Інтернет-маркетинг можливостями мобільного зв’язку. Показано, що цифрові методи обробки та використання інформації стають основним джерелом підвищення результативності і ефективності маркетингової діяльності. Доведено, що в результаті з’явились додаткові можливості розширення аудиторії маркетингового впливу за рахунок власників засобів мобільного зв’язку з одночасним забезпеченням адресності та персоніфікації такого впливу. Акцентована увага на змінах форм і методів маркетингової діяльності, які стають поштовхом для появи нової форми маркетингової діяльності. Визначено, що цифровий маркетинг є видом маркетингової діяльності, який за цифровими каналами цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах.


Ключові слова


Інтернет-маркетинг; цифровий маркетинг; електронна комерція; соціальні мережі; таргетинг; веб-ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


QFINANCE Dictionary | Business Dictionary Online | Financial Dictionary Online – QFINANCE [Электронный ресурс] / QFinance — The Ultimate Online Financial Resource. Business, economics, banking terms and accounting dictionary and glossary, 2012 — Режим доступа: http://www.qfinance.com/dictionary /digital-economy, свободный. — Загл. с экрана. — яз. англ.

Australian Government. Department of Broadband, Communications and the Digital Economy [Электронный ресурс] / Digital Economy: Future Directions, 2009. — Режим доступа: http://www.dbcde.gov.au/digital_economy/what_is_the_digital_economy, свободный. — Загл. с экрана. — яз. англ.

Ринок смартфонів в США і світі [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://geektimes.ru/post/120734.

Обзорный доклад про облачные технологии и платформу Windows Azure [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.oszone.net/18431.

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики. Аналітична записка [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1191.

Новые задачи вынуждают ECM анализировать большие данные [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.cnews.ru/reviews/new/bi_bigdata_2014/articles/novye_zadachi _vynuzhdayut_ecm_analizirovat_bolshie_dannye.

У 2013 році рино бізнес-аналітики зріс на 8%. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ko.com.ua/gartner_v_2013_g_rynok_po_biznes-analitiki_vyros_na_ 8_105023.

Данько Т.П. Количественные методы анализа в маркетинге: монография / Т.П Данько, И.И. Скоробогатых. — СПб.: Питер, 2005. — 384 с.

Карпіщенко О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікаційю. [Електронний ресурс] / О.О. Карпіщенко, Ю.Е. Логінова // Електронний архів Сумського державного університету. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua.

Каждый 5-ый человек в мире владеет смартфоном, каждый 17-ый — планшетом [Електронний ресурс] — Режим доступу:

http://vido.com.ua/article/7085/kazhdyi-5-chieloviek-v-mirie-vladieiet-smartfonom-kazhdyi-17-planshietom.

Спеціалізоване агентство контент-маркетингу Content Marketing. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://contentmarketing.com.ua/ tsifroviy-marketing-10-golovnih-problem.

Тренды digital-маркетинга 2014 года. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/ business/trendy-digital-marketinga.html.

Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. — М.: Альбина-Паблишер, 2010. — 384 с.

Фалгони Ж. 10 главных проблем цифрового маркетинга. [Електронний ресурс] / Жоан Фалгони. — Режим доступу: http://therunet.com/articles/923-desyat-glavnyh-problem-tsifrovogo-marketinga


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Михайло Анатолійович Окландер, Ольга Олександрівна Романенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua