DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45715

СПЕЦИФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ВІД Інтернет-МАРКЕТИНГУ

Михайло Анатолійович Окландер, Ольга Олександрівна Романенко

Анотація


В статті розглянуто теоретичні положення цифрового маркетингу як специфічної форми класичного маркетингу в умовах зміни технологічного базису виробництва та інформатизації суспільства. Обґрунтовано, що цифровий маркетинг збагатив Інтернет-маркетинг можливостями мобільного зв’язку. Показано, що цифрові методи обробки та використання інформації стають основним джерелом підвищення результативності і ефективності маркетингової діяльності. Доведено, що в результаті з’явились додаткові можливості розширення аудиторії маркетингового впливу за рахунок власників засобів мобільного зв’язку з одночасним забезпеченням адресності та персоніфікації такого впливу. Акцентована увага на змінах форм і методів маркетингової діяльності, які стають поштовхом для появи нової форми маркетингової діяльності. Визначено, що цифровий маркетинг є видом маркетингової діяльності, який за цифровими каналами цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах.


Ключові слова


Інтернет-маркетинг; цифровий маркетинг; електронна комерція; соціальні мережі; таргетинг; веб-ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


QFINANCE Dictionary | Business Dictionary Online | Financial Dictionary Online – QFINANCE [Электронный ресурс] / QFinance — The Ultimate Online Financial Resource. Business, economics, banking terms and accounting dictionary and glossary, 2012 — Режим доступа: http://www.qfinance.com/dictionary /digital-economy, свободный. — Загл. с экрана. — яз. англ.

Australian Government. Department of Broadband, Communications and the Digital Economy [Электронный ресурс] / Digital Economy: Future Directions, 2009. — Режим доступа: http://www.dbcde.gov.au/digital_economy/what_is_the_digital_economy, свободный. — Загл. с экрана. — яз. англ.

Ринок смартфонів в США і світі [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://geektimes.ru/post/120734.

Обзорный доклад про облачные технологии и платформу Windows Azure [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.oszone.net/18431.

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики. Аналітична записка [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1191.

Новые задачи вынуждают ECM анализировать большие данные [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.cnews.ru/reviews/new/bi_bigdata_2014/articles/novye_zadachi _vynuzhdayut_ecm_analizirovat_bolshie_dannye.

У 2013 році рино бізнес-аналітики зріс на 8%. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ko.com.ua/gartner_v_2013_g_rynok_po_biznes-analitiki_vyros_na_ 8_105023.

Данько Т.П. Количественные методы анализа в маркетинге: монография / Т.П Данько, И.И. Скоробогатых. — СПб.: Питер, 2005. — 384 с.

Карпіщенко О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікаційю. [Електронний ресурс] / О.О. Карпіщенко, Ю.Е. Логінова // Електронний архів Сумського державного університету. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua.

Каждый 5-ый человек в мире владеет смартфоном, каждый 17-ый — планшетом [Електронний ресурс] — Режим доступу:

http://vido.com.ua/article/7085/kazhdyi-5-chieloviek-v-mirie-vladieiet-smartfonom-kazhdyi-17-planshietom.

Спеціалізоване агентство контент-маркетингу Content Marketing. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://contentmarketing.com.ua/ tsifroviy-marketing-10-golovnih-problem.

Тренды digital-маркетинга 2014 года. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/ business/trendy-digital-marketinga.html.

Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. — М.: Альбина-Паблишер, 2010. — 384 с.

Фалгони Ж. 10 главных проблем цифрового маркетинга. [Електронний ресурс] / Жоан Фалгони. — Режим доступу: http://therunet.com/articles/923-desyat-glavnyh-problem-tsifrovogo-marketinga
Copyright (c) 2021 Михайло Анатолійович Окландер, Ольга Олександрівна Романенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua