DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45718

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. С. Тєлєтов

Анотація


У статті розглянуто напрями реалізації проектів стратегічного економічного розвитку регіонів України в умовах самоврядування з урахуванням необхідності підвищення ролі реального сектора економіки.  

За допомогою маркетингових підходів визначено основні напрямки соціально-економічної діяльності в регіонах України, із застосуванням маркетингових досліджень здійснено аналіз поточної ситуації та порівняння відповідних показників між собою, виокремлено чинники, які мають вплив на пріоритетний подальший розвиток регіонів, сформульовано пропозиції використання інструментів комплексу маркетингу для досягнення поставлених цілей. Поставлено питання необхідності наукового та кадрового забезпечення основних галузей регіону.

Запропоновано перспективні шляхи самостійного соціально-економічного розвитку областей, зокрема за допомогою стратегічного партнерства, створення кластерів, вдосконалення роботи технологічних парків та дослідницьких центрів.


Ключові слова


регіональна економіка; управління регіоном; стратегічне партнерство; кластер; маркетинг регіону; маркетинг партнерських стосунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордон Ян Х. Маркетинг партнёрских отношений [пер. с англ. ; под ред. О.А. Третьяк] / Ян Х. Гордон // СПб : Питер, 2001. — 384 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 768 с.

Современные инновационные структуры и коммерциализация науки / Под ред. А.А. Мазура. – Харьков : Полиарт, 2000. – 254 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. Осауленка О.Г. – Київ: Державна служба статистики, 2011. – 560 с.

Гаврилюк В. Я. Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці / В.Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Менеджмент та підприємництво в Україні : Етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів, НТУ “Львівська політехніка”. — 2013. — № 769. — С. 405-412.

Тєлєтов О.С. Напрямки реалізації проектів стратегічного розвитку регіонів / О.С. Тєлєтов, М.В. Провозін // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів : Львівська політехніка, 2014 – С.364-366.

Тєлєтов О.С. Інновації в маркетингу промислових підприємств [монографія] / О.С. Тєлєтов, Н.В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. редакцією д-ра екон. наук. проф. О.С. Тєлєтова. – Суми : СумДУ, 2013. – 282 с.

Тєлєтов О.С. Маркетингова освіта в умовах реального сектора економіки / О.С. Тєлєтов //Економічний вісник НТТУ “КПІ”. — 2014. — №11. – С. 435-439.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 № 1556-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Мельников С. Л. Управление высшим образованием в демократических государствах / С.Л. Мельников // Сумська старовина. – 2014. – № 41-42. – С. 61-66 .

Стратегія економічного розвитку України до 2020 року: стратегія національної модернізації. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://me.kmu.gov.ua.
Copyright (c) 2019 О. С. Тєлєтов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua