DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45719

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

О. П. Чукурна

Анотація


В статті розглянуто вплив глобалізації на трансформацію концепції ціноутворення. Проаналізовані загальні особливості глобалізаційних процесів, які  впливають на розвиток економіки. Визначено вплив глобалізаційних факторів на трансформацію концепції ціноутворення, до яких віднесено: міжнародну конкуренцію та транзакційні витрати. Охарактеризовано природу транзакційних витрат та їхній безпосередній вплив на механізм трансфертного ціноутворення. Визначені основні методи трансфертного ціноутворення, як одного з новітніх підходів щодо концепції ціни. Розглянуто механізм пільгового оподаткування при трансфертному ціноутворенні. Проаналізовані основні переваги та визначені вади трансфертного ціноутворення, а також вплив його механізму на ринкові та адміністративні важелі. Сформульовано теорії глобальних ринків, які вплинули на трансформацію концепції ціноутворення, найбільш обґрунтованими серед яких є наступні: теорія інтернаціоналізації, теорія привласнення, податкова теорія.


Ключові слова


глобалізація; трансфертне ціноутворення; теорія інтернаціоналізації; міжнародна конкуренція; транзакційні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с

Портер М. Стратегия конкуренции и анализ отраслей / М. Портер. – К.: Основы, 1997. – 464 с.

Портер М. Конкуренция.: Учеб. пособие.: Пер. с англ. – М.: Изд-ий дом “Вильямс”, 2001. – 495 с.

Портер М. Международная конкуренция. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.

Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. с англ. – К.: Основи, 1998. – 536 с.

Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №4. - С. 15-18.]

Рокоча В.В., Плотніков О.В.. Новицький В.Є. та ін. Транснаціональні корпорації. - К.: Таксон, 2001. - 304 с., с. 95

Сoase, Ronald H. “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics 3 (1960), 1–44

Coase, R. Y. “The Nature of the Firm”. Economica. 4 (1937): 1, 386–405 [рус. перев.: Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993]

Michael E. Porter, Competitive Adventage: Creating and Sustaining Superior Performance (New York: The Free Press, 1985)
Copyright (c) 2020 О. П. Чукурна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua