ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тетяна Валеріївна Войтун

Анотація


Стаття охоплює теоретико-методичні аспекти формування системи забезпечення інноваційної адаптивності підприємства. У дослідженні розглянуто формування системи забезпечення здатності підприємства реагувати на зміни зовнішнього середовища та знижувати їх потенційний негативний ефект за допомогою інновацій. Запропоновано уточнення поняття «адаптивності» та «інноваційної адаптивності» підприємства,  систематизовано види адаптаційних процесів на підприємстві, а також досліджено матрицю вибору інноваційно-адаптивної стратегії підприємства. Адже успішне функціонування підприємства у складному та динамічному середовищі тісно пов’язане з перерахованими поняттями та вимагає мобілізації зусиль підприємства для їх забезпечення. У даній статті розглядається авторське бачення механізму забезпечення ефективності інноваційної адаптивності підприємства та обґрунтовано його головні елементи. Наголошено на важливості такого принципу інноваційної адаптивності як узгодження адаптаційних дій із загальною стратегією підприємства, що є необхідною умовою забезпечення загальної ефективності системи інноваційної адаптивності підприємства.


Ключові слова


адаптивність; інноваційна адаптивність підприємства; система забезпечення інноваційної адаптивності підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Захарченко В. І Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: [навч.посібник] / Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М.М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

Інноваційний менеджмент: [навч.посібник] / П.П. Микитюк. – Т.: Економічна думка, 2006. – 295 с.

Новаківський І.І. Узгодження інноваційних та адаптивних змін організаційної системи управління підприємства [Електронний ресурс] / І.І Новаківський // Проблеми економіки та управління. – 2010. - № 684. – С. 140. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/Ekonomika/2010_684/29.pdf

Окопний Л.С. Адаптивний розвиток підприємств на основі інновацій [Електронний ресурс] / Л.С. Окопний // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи». – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_05_30_31_kampodilsk/ekonomichnij_blok_doslidzhen/adaptivnij_rozvitok_pidpriemstv_na_osnovi_innovacij/31-1-0-671

Прохорова В.В., Свідерській П.В. Адаптивний потенціал інноваційного розвитку підприємств в контексті економіки знань / В.В. Прохорова, П.В. Свідерській // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 318-322

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры / Й. А. Шумпетер - М., 1982. - 456 с.

Ячменьова В.М. Сутність понять «адаптація» та «адаптивність» [Електронний ресурс] / В.М. Ячменьова, З.О. Османова // Проблеми економіки та управління. – 2010. - № 684. – С. 346. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/Ekonomika/2010_684/71.pdf
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45720

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Тетяна Валеріївна Войтун

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua