DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45857

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Алла Рашидівна Дунська, Д. В. Зінченко

Анотація


В статті досліджено поняття інновацій та інноваційної стратегії  у сфері управління та їх особливості для системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність та важливість застосування управлінських інновацій в системах управління зовнішньоекономічною діяльністю з метою забезпечення високих конкурентних переваг на зовнішньому ринку та підвищення прибутку. Визначено найбільш ефективні інновації в системі управління та цілі формування інноваційної стратегії з удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Визначено особливості, що притаманні управлінським інноваціям на зовнішньоторговельних підприємствах та стратегічні управлінські рішення, що мають лежати в основі розробки інноваційної стратегії. Проаналізовано основні чинники, які перешкоджають формуванню та впровадженню інноваційної стратегії в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Наведено критерії оцінки ефективності реалізації управлінської інноваційної стратегії.


Ключові слова


управлінські інновації; інноваційна стратегія; система управління ЗЕД

Повний текст:

PDF

Посилання


Момчева А. М. Управлінські інновації: сутність, види, особливості впровадження/ А. М. Момчева // Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна – 2011. – Вип. 23

Бальтюкевич В.В. Формування інноваційної стратегії підприємства / В.В. Бальтюкевич // Праці Одеського політехнічного університету – 2011. – Вип. 2(36)

Синявська І.М Формування інноваційної стратегії аграрного підприємства / Синявська І.М // Вісник Миколаївського державного аграрного університету – 2010.

Геник О. Особливості інноваційної стратегії організації вітчизняних підприємств / О. Геник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 165-169.

Мартышевская Е.А. Разработка инновационной стратеги развития предприятия / Е.А. Мартышевская // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXI междунардной научно-практической конференции, г. Минск, 15 мая 2012 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2012. – С. 39–40.

Шаповал С.С., Фоменко Г.С. Управлінські інновації як головний чинник реструктуризації підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / С.С. Шаповал, Г.С. Фоменко // Труды Одесского политехнического университета, 2009, вып. 1 Г.

Добрынин, В.С. Организация внедрения управленческих инноваций на промышленном предприятии: Автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.05 / В.С. Добрынин; Гос. акад. проф. переподгот. И повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестицион. сферы. — М., 2008. — 22 с.
Copyright (c) 2020 Алла Рашидівна Дунська, Д. В. Зінченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua