DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45859

СКЛАДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Ірина Миколаївна Манаєнко

Анотація


У статті ідентифіковано фактори, що є основоположними при впровадженні інноваційної системи розвитку підприємства. Визначено принципи інвестування інноваційних проектів. Обгрунтовано цілі розробки механізму інвестиційного забезпечення інноваційних проектів  електроенергетичного підприємства. Розроблено закономірності функціонування підприємств електроенергетичної галузі. Сформовано механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики за його складовими із супровідним економіко-матерматичним моделюванням, а також запропоновано атрибути реалізації ефективного механізму інвестиційного забезпечення інноваційних проектів підприємств електроенергетики. В результаті, запропоновано комплекс управлінських дій з метою якісного інформаційного та нормативно-правового забезпечення, що вкрай важливо в умовах турбулентного середовища.


Ключові слова


енергетика; інвестиції; інвестиційне забезпечення; інноваційний розвиток; механізм; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: монограф. / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.

Крейдич І. М., Бояринова К. О., Овчар О. С. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: стан, проблеми, перспективи. моногр./ МОН України, НТУУ «КПІ». –К.:ЦНЛ 2012 – 427 с.

Охрименко О.О. / Управление рисками предприятий электроэнергетики / О. О. Охрименко // Страховые интересы современного общества и их обеспечение: сборник материалов XIV Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Саратов :Изд- во Сарат. ун-та, 2013. – Т. 2. – 364 с. : С. 91-97

Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія/ за наук. ред.. проф. Чухрай Н. І. - Львів: Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка». – 2014. – 300 с.

Дергачова В. В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития енергетики Украины / В. В. Дергачова // Економічний вісник НТУУ «КПІ», № 9. - 2012. – С.15-23.

Іноваційна діяльність і економічні проблеми енергетики / Є.В.Крикавський, Ш.Чухрай, Б.С.Брухаль // Енергетика: економіка, технології, екологія. - 2000. - № 3. - С.33-37.

Інноваційні пріоритети паливно-енергетичного комплексу України; під ред. А. К.Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2005. – с. 512.

Верхоляд І. М. Концептуальні передумови інноваційного розвитку електроенергетичних підприємств / І. М. Верхоляд // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 (964). – С. 31–38.

Манаенко И. Н. Инвестиционное обеспечение инновационного развития предприятий электроэнергетики: теоретико-методический аспект

И. Н. Манаєнко // Научно-методический журнал «Новая экономика». – Минск: ОДО «Издательство «Четыре четверти». – №2 (62). – 2013. – С.343–349.
Copyright (c) 2019 Ірина Миколаївна Манаєнко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua