ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • М.М. Климчук Київський національний університет будівництва i архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-8979-1029
  • А.Д. Кухарук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Україна https://orcid.org/0000-0002-2792-4137
  • Т.В. Іванова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Україна https://orcid.org/0000-0001-9659-8681
  • К.Ю. Редько Центр інновацій та технологічного розвитку ДУ Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2609-3471

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274801

Ключові слова:

економічна гармонізація, принципи, економічні інтереси, економічна оптимізація, збалансований розвиток, промислові підприємства, економічна дисгармонія, післявоєнне відновлення економіки, цифрова економіка

Анотація

Теоретичною основою дослідження є праці зарубіжних та вітчизняних учених. Дослідження базується на системному підході, економічній теорії розвитку, заснованому на ресурсах, а також на теорії економічних гармоній. Визначено зміст поняття «гармонізація економічних інтересів підприємства», під яким запропоновано розуміти процес узгодження економічних інтересів підприємства та інтересів інших суб’єктів зовнішнього середовища, що передбачає зменшення дисбалансу ресурсного забезпечення всіх учасників ринку та уможливлює подальшу комерційно успішну діяльність підприємства на основі інноваційної активності, корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку. Виділено наступні принципи гармонізації інтересів промислових підприємств: комплексності, планування, обмеженості, конкурентоспроможності, екологічності, збалансованості, безперервності, ефективності. Отримані результати поглиблюють наукові розробки щодо необхідності економічної гармонізації вітчизняних промислових підприємствах. Показано структуру балансу суб’єктів господарської діяльності в Україні за період 2019-2021 рр. та виділено види економічної діяльності, котрі характеризуються домінуванням частки необоротних активів в загальному обсязі активів відповідних підприємств. Підкреслено необхідність врахування залежності бізнесу від матеріальних витрат при визначенні шляхів забезпечення гармонізації їх економічної діяльності. Виділено напрями забезпечення гармонізації економічних інтересів суб’єктів господарювання, а саме: інноваційної кооперації; оптимізаційного консервування та стратегії фокусування; діджиталізації бізнесу.

Посилання

Berdar, M. M. (2014), “Harmonization of interests of financial and economic relations as a condition for sustainable development of industrial enterprises”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic Sciences, vol. 7 (2), pp. 126-129.

Bobyl V., Dehtyar S. (2021), “Economic development of industrial enterprises in the conditions of financial instability: European experience and Ukrainian realities”, Effective Economy, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/5.pdf.

Chmut, A. V. (2017), “Harmonization of interests of shareholders of corporations and other stakeholders in terms of entering international markets”, Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management, vol. 2 (75), pp. 91-97.

Kalynychenko, M. (2013), “Harmonization of economic interests in marketing management system of industrial enterprise”, Economy of industry, vol. 3(63), pp.119-128.

Koshkalda, I. V., Tregub, O. M. (2017), “Conceptual principles of harmonization of the branch structure of agricultural enterprises”, Economics of agro-industrial complex, vol. 3, pp. 37-44.

Martynenko V. (2006), Strategy of viability of industrial enterprises. Kyiv, Center of educational literature, 328 p.

Pravdyuk, N. L., Shinkovich, A. V. (2020), “Program of harmonization of organizational and information support of crisis management of agricultural formations”, Economy. Management. Business, vol. 1(31), pp. 82-89.

State Statistics Service of Ukraine (2021), “Indicators of the balance of enterprises by types of economic activity”. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2021/fin/sbp/sbp_u/arh_sbp2021_u.htm

Vartsaba, V. I. (2014), “Harmonized management and management - an important area of development of theory and practice of management”, Strategy of economic development of Ukraine, vol. 34, pp. 3-8.

Zhylenko K. (2018), “Harmonization of TNC's economic interests in the conditions of new type economy”, Investments: practice and experience, Vol. 4, pp. 39-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31