№ 26 (2023): Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Опубліковано: 2023-09-05

Економічна теорія

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

Економіка підприємства

Технології як фактор економічного зростання

Інноваційно-інвестиційні процеси