№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015

Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ», протокол № 4 від 12.05.2015 р.
 
Опубліковано: 2015-06-09

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

Галузева економіка

Економіка підприємства

Менеджмент організації

Маркетинг

Інноваційно-інвестиційні процеси

Технології як фактор економічного зростання

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів