Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Про журнал

Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки, менеджменту та маркетингу.

Мета журналу - висвітлити результати досліджень теорії та методології економіки, менеджменту та маркетингу.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р., Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р., Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.(категорія Б)) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), EconBiz (з 2020 р.), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) та ін.  

 ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Мови подання статей: українська, англійська

Видання публікує статті за спеціальностями 051, 073 та 075. 

Засновник та видавець: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Цитуйте нас як: EB NTUU"KPI"

Поточний номер

№ 18 (2021): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2021
Економічний вісник НТУУ "КПІ, 2021 (18)
Опубліковано: 2021-09-17

Економіка

Маркетинг

Менеджмент

Переглянути всі випуски

Economic Bulletin of NTUU "KPI"