Про журнал

Назва видання: Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Рік заснування: Збірник наукових праць започатковано у 2004 році факультетом менеджнету та маркетингу Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут»

Засновник видання: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ідентифікатор медіа: R30-02407

Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (додаток 4)

Спеціальності: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг.

ISSN: 2307-5651 (Print), 2412-5296 (Online)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Видання включено до наукометричних та реферативних баз даних: Index Copernicus, Academic Research Index (ResearchBib), Google Scholar, BASE, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), General Impact Factor (GIF), DOAJ, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Scientific Indexing Services (SIS), Vernadsky National Library of Ukraine, EconBiz, Open Ukrainian Citation Index (OUCI),  WorldCat

Тематичні рубрики видання:
- економічна теорія;
- економічні проблеми сталого розвитку національної економіки;
- міжнародна економіка;
- галузева економіка;
- економіка підприємства;
- менеджмент;
- маркетинг;
- інноваційно-інвестиційні процеси;
- технології як фактор економічного зростання;
- економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Концепція видання:
Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки, менеджменту та маркетингу. Мета збірника наукових праць полягає у висвітленні результатів наукових досліджень з теорії та методології економіки та управління підприємствами, науково-прикладних результатів з метою прискорення сталого інноваційного розвитку національної економіки. Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення результатів теоретичних і емпіричних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з проблем економіки та бізнесу.

Збірник виходить у друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника www.ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою www.economy.kpi.ua

Цитуйте нас як:

Повна назва українською: Економічний вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
Скорочена назва українською: Економічний вісник НТУУ «КПІ»

Повна назва англійською: Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Скорочена назва англійською: Economic Bulletin of NTUU “KPI”

Поточний номер

№ 28 (2024): Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Опубліковано: 2024-05-07

Економічна теорія

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

Переглянути всі випуски